Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

"Bρώμικη" έκθεση της Διεθνούς Αμνηστείας ζητεί επιτάχυνση του εξισλαμισμού της Ελλάδας!«Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) πρέπει να επιβάλει κυρώσεις στην Ελλάδα για την παράλειψή της να εξαλείψει την τακτική και διαδεδομένη πρακτική της απώθησης προσφύγων και μεταναστών που φτάνουν στα σύνορά της αναζητώντας προστασία, ασφάλεια και καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη» αναφέρει έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας που ως γνωστόν χρηματοδοτείται από ισλαμιστικές οργανώσεις και το κράτος του Κατάρ και προωθεί τον εξισλαμισμό των χωρών της Ευρώπης.
Η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, με τίτλο «Ελλάδα: Σύνορο ελπίδας και φόβου» περιέχει τις γνωστές συκοφαντίες για τη μεταχείριση από τα ελληνικά σώματα ασφαλείας "ανθρώπων που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να βρουν καταφύγιο στην Ευρώπη" και νομιμοποιεί κατ'αυτό τον τρόπο την βίαιη μαζική δημογραφική σύνθεση της Ελλάδας.
Μάλιστα η έκθεση καλεί την ΕΕ να χρησιμοποιήσει την εξουσία της για να κινήσει ... νομικές διαδικασίες εναντίον της Ελλάδας επειδή, όπως λέει, "παραλείπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις της".
Πρακτικά ζητείται η επιτάχυνση του εξισλαμισμού της χώρας η οποία από 98,5% Χριστιανοί το 2000 τώρα έχει πληθυσμό μόλις κατά 85% χριστιανικό με τς προβλέψεις - βάσει των δεικτών δημογραφικής ανάπτυξης των δύο ομάδων να δείχνει ότι ακόμα και αν μειωθεί η εισροή ισλαμικών πληθυσμών κατά 50% από αυτές που είναι σήμερα, το 2035 θα αποτελούν το 50% του πληθυσμού της χώρας!
Μεταξύ Σεπτεμβρίου 2012 και Απριλίου 2014, η Διεθνής Αμνηστία -αναφέρει στην έκθεση- μίλησε με 148 μετανάστες και πρόσφυγες για τις εμπειρίες τους στην προσπάθεια να εισέλθουν στην Ελλάδα."Σχεδόν οι μισοί είπαν ότι είχαν απωθηθεί από την Ελλάδα στην Τουρκία, κάποιοι πάνω από μία φορά"!
Και η Διεθνής Αμνηστεία εγκαλεί την Ελλάδα γιατί δεν υποδέχεται με "ανοικτές αγκάλες" του λάθρο που της στέλνουν οι χρηματοδοτούμενες από τις πλούσιες ισλαμικές χώρες,, βασικά από το Κατάρ, συμμορίες εμπορίας σκλάβων.

Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

«Ο Θάνατος δεν είναι το τέλος» λένε οι επιστήμονες σύμφωνα με τον ΑϊνστάινΗ καινούργια προσέγγιση στο μεγαλύτερο φόβο του ανθρώπου λέγεται Βιοκεντρισμός, και προέρχεται τόσο από το χώρο της κβαντοφυσικής και της θεωρίας των παράλληλων συμπάντων, όσο και από τον ίδιο τον Αϊνστάιν.
Σύμφωνα με ένα από τα θεμελιώδη αξιώματα της επιστήμης, καμίας μορφής ενέργεια δεν χάνεται. Δεν δημιουργείται και δεν καταστρέφεται απλά υπάρχει. Ξεκινώντας από αυτό, και με δεδομένο ότι ο εγκέφαλος, είναι μια τεράστια γεννήτρια ενέργειας, οι επιστήμονες καλούνται να απαντήσουν στο τι γίνεται αυτή η ποσότητα ενέργειας, όταν ο εγκέφαλος σταματήσει λόγω θανάτου να λειτουργεί. Είναι πιθανόν να μεταβιβάζεται σε ένα παράλληλο σύμπαν;
Για τους μελετητές, η θεωρία των παράλληλων συμπάντων, είναι μια πραγματικότητα πολύ πιο αντικειμενική από αυτό που θεωρούμε πραγματικότητα δεδομένου ότι έννοιες όπως ο χώρος και ο χρόνος, θεμελιώδεις όσον αφορά την προσέγγιση μας απέναντι στην πραγματικότητα, δεν υφίστανται όπως τις αντιλαμβανόμαστε. Οτιδήποτε ο εγκέφαλος επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί σαν πληροφορία, είναι απλά ένα εργαλείο κατανόησης ενός συγκεκριμένου χωροχρόνου μιας συγκεκριμένης πραγματικότητας. Κάτι που αποδεικνύεται από την ανικανότητα του εγκεφάλου, να κατανοήσει την ύπαρξη του συμπαντικού απείρου, εφ' όσον ο προγραμματισμός του, του καθιστά κατανοητά μόνο τα πεπερασμένα σύνολα.
Σε ένα σύμπαν χωρίς χώρο και χρόνο (με τις έννοιες που εμείς τους δίνουμε) όπως στην ουσία έχει αποδειχτεί ότι είναι το σύμπαν, η έννοια του θανάτου, του τέλους, πολύ απλά δεν υφίσταται λένε οι ειδικοί. Υφίσταται η εμπειρία του θανάτου, όπως τον βιώνουμε με το συγκεκριμένης λειτουργίας εγκέφαλο μας, αλλά κατά πόσο αυτή η εμπειρία, ανταποκρίνεται σε μια αντικειμενική πραγματικότητα, για την οποία δεν έχουμε εργαλεία κατανόησης;

Τα φρικαλέα εγκλήματα των Εβραίων κατά του Ελληνισμού...Στις 29 Μαίου 1453 κυριεύεται Κωνσταντινούπολις. Ο Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος Παλαιολόγος πίπτει ηρωϊκώς μαχόμενος. Η άλωση της πόλεως ορίζει το τέλος της Ελληνικής Κοσμοκρατορίας. Οι βάρβαροι Οθωμα­νοί που μπήκαν μέσα, για πολλές μέρες σφάζουν και λεη­λατούν. Τίποτε δεν μένει όρθιον. Οι εβραίοι δεν κινδυνεύ­ουν καθόλου! Απεναντίας ενθουσιασμένοι από την Ελ­ληνική τραγωδία, συνεργάζονται με τους Τούρκους και φυσικά κερδοσκοπούν. Χαρακτηριστικώς αναφέρω, ότι οι Τούρκοι αιχμαλώτι­σαν 60.000 περίπου νέους Έλληνας και Ελληνίδας, ανά­μεσά τους και μερικούς Λατίνους, τους οποίους πωλούν ως σκλάβους στους εβραίους.

Οι Ιουδαίοι τότε εθησαύρισαν από το δουλεμπόριο που έκαναν. Σχετικώς στην Εγκυ­κλοπαίδεια ΗΛΙΟΣ (τόμος 11ος σελ. 897 λ. «Κωνσταντινούπολις») διαβάζομεν:«Επί τρεις ημέρας (1453, 29-31 Μαΐου) επεκράτησαν
σφαγαί, λεηλασίαι, αιχμαλωσίαι και παντός εί­δους άλλαι βιαιοπραγίαι εν τη καταλειφθείση πόλει. Λέγεται ότι τότε περί τας 60 χιλιάδας Ελλήνων και Λατίνων περιήλθαν εις τουρκικήν αιχμαλωσίαν. Εξ αυτών πολλοί επωλήθησαν εις Εβραίους, οι οποίοι κατά την Άλωσιν και μετ' αυτήν πολύ επλούτισαν μετερχόμενοι την εμπορίαν των σκλάβων, έχοντες ιδίαν συνοικίαν εις τον Γαλατά και ιδίαν «παλαιάν Εβραϊκή σκάλαν», κειμένην πιθανότατα πλησίον του Βαλούμ-Παζάρ».


Η σκοτεινή περίοδος της Τουρκοκρατίας αρχίζει


Ο Ελληνισμός υποφέρει όχι μόνο από την τουρκική κατο­χή, αλλά και από τους εβραίους, ιδίως από τους τελευταί­ους. Ναι, μη σας φαίνεται παράξενο. Ο Τούρκος το μόνο που ήθελε ήταν να έχη εδραιωμένη την εξουσία του και να εισπράττη φόρους. Αντίθετα οι εβραίοι μας μισούσαν σαν Έθνος και προσπαθούσαν να μας εξαφανίσουν.

Ο Γ. Ιωάννου («Καθημερινή» 7 Μαρτίου 1976) αν και φιλοεβραίος παρατηρεί σ' άρθρο του ότι:«οι Εβραίοι υπήρξαν υποδειγματικοί υπήκοοι του Πατισάχ. Ευκαιρία δεν έχασαν για να του κάνουν το χατήρι, όταν εμείς σερνόμασταν στης δουλείας τα χώματα».Αλλά δεν έκαναν μόνο τα χατήρια στους Τούρκους, ήτανε ακόμη εκτός από οικονομικοί καταπιεστές των Ελλήνων και κατάσκοποι. Ο Δ. Δανιηλίδης στο βιβλίο του «Η νεοελληνική κοινωνία και οικονομία» (εκδ. «Σαμαρόπουλος» Αθ. 1934, σελ. 215) αναφέρει τον τρόπο με τον οποίον οι εβραίοι κέρδιζαν την εμπιστοσύνη των Σουλτάνων και πως από τον «κύκλο τους αναδειχθήκανε σύμβου­λοι και κατάσκοποι». Ο διαβόητος εβραίος Μαυρογόνατος κατέδιδε τους Έλληνες επαναστάτες στις ενετικές αρ­χές, διότι οι εβραίοι θέλανε οι Έλληνες να είναι υπόδουλοι. Δεν τους ενδιέφερε ο κατακτητής. Οι Έλληνες μόνο να είναι σκλάβοι. Ο εβραίος Ναζή, επίσης κατατυράννησε τα Ελληνικά νησιά και υπήρξε η αιτία της τουρκικής κατακτήσεως της Κύπρου.

Αλλά ας δούμε, για να δώσω μια εικόνα, τι ήσαν ο Μαυρογόνατος και ο Νάζη ή Ναζή.Για τον πρώτο η «Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια Πυρσός» (έκδ. 1931, τόμος ΙΣΤ, σελ. 786 λ. «Μαυρογόνατος») γρά­φει:«Μαυρογόνατος Δαυίδ Ηλίας. Εβραίος έμπορος διαμένων εν Ρεθύμνη της Κρήτης κατά τα μέσα του ΙΕ αιώνος. Τω 1453 εμήνυσεν εις τας ενετικάς αρχάς τον πρόκριτον Ρεθύμνης Σήφην Βλαστόν, ως μελετώντα επανάστασιν κατά των Ενετών. Ο Βλαστός και η σύζυγός του μετά των τέκνων των συλληφθέντες υπό των Ενετών, εθανατώθησαν οικτρώς εν τη φυλακή, ο δε Μαυρογόνατος αμειφθείς γενναίως υπό των Ενετών μετηνάστευσεν εις Ενετίαν μέχρι του 1462, ότε, επανελθών εις Ρεθύμνην εμύνησε τους προκρίτους Ιωάννην και Γεώργιον Γαβαλάδες ως συνωμοτούντες κατά των Ενετών και επέτυχε και τούτων την εξόντωσιν.

Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Το σχέδιο της NASA για επανδρωμένη αποστολή στον Άρη


Πρώτα συλλαμβάνουμε και μελετάμε έναν αστεροειδή. Μετά, μαθαίνουμε να καλλιεργούμε ζαρζαβατικά και να τυπώνουμε εξαρτήματα στο Διάστημα. Τελικά, και αν φτάνουν τα χρήματα, πάμε και στον Άρη. Ο διοικητής της NASA Τσαρλς Μπόλντεν παρουσίασε το σχέδιο της υπηρεσίας του για την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στον Κόκκινο Πλανήτη, η οποία προγραμματίζεται για τη δεκαετία του 2030.
Ο πύραυλος
«Αν θέλουμε να επιβιώσει το είδος μας επ΄αόριστον θα πρέπει να εξαπλωθούμε σε πολλούς πλανήτες. Πρέπει να πάμε στον Άρη, και ο Άρης θα είναι το εφαλτήριο για άλλα πλανητικά συστήματα» είπε στο συνέδριο Human 2 Mars (Άνθρωποι στον Άρη) που πραγματοποιείται στην Ουάσινγκτον.
Για τις αποστολές πέρα από την τροχιά της Γης η NASA αναπτύσσει την κάψουλα Orion. Credit:( NASA)
Το πρώτο βήμα θα είναι η ολοκλήρωση του πυραύλου SLS (Space Launch System), του ισχυρότερου που έχει αναπτυχθεί ποτέ, ο οποίος θα επιτρέψει αποστολές πέρα από τη χαμηλή γήινη τροχιά. Το πλήρωμα θα επιβαίνει στην κάψουλα Orion, η οποία «ετοιμάζεται για δοκιμή της θερμικής ασπίδας το φετινό Δεκέμβριο», όπως είπε ο Μπόλντεν.

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!


Φίλοι του Καταχθόνιου Δαίμονα,

Καλό Πάσχα
&
Καλή Ανάσταση!

Εύχομαι οι μέρες αυτές, να μας θυμίσουν την αξία της θυσίας που πρέπει να γίνεται μέσα μας, ενάντια στα πάθη και τις αδυναμίες μας.
Λύκιος.


Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

Αρχαία Ελλάδα και διατροφή.Η αρχέγονη ανάγκη για διατροφή είχε μετατραπεί σε κεντρικό γεγονός με κοινωνικές και άλλες προεκτάσεις στην Αρχαίο Ελλάδα. Το ελαιόλαδο, το λαχανικό, τα φρούτα, τα καρυκεύματα, τα όσπρια και τα δημητριακό, τα κρέατα και βέβαια το ψάρι και το κρασί, όπως σήμερα και τότε αποτελούσαν τα κυρίαρχα συστατικά της γαστρονομίας.

Το πρωινό

Το πρωινό, το οποίο ονομαζόταν συνήθως «άριστον», αποτελείτο από ψωμί, («μάζα» από κριθάρι γιο το λαό, «άρτο» από σιτάρι γιο τους πλούσιους) βουτηγμένο σε ανέρωτο κρασί.

Συνηθισμένες πρωινές τροφές ήταν επίσης τα ξερά σύκα, τα αμύγδαλα, τα καρύδια και οι άλλοι ξηροί καρποί. Το πρωινό ρόφημα ήταν ο «κυκεών», ένα μείγμα κρασιού, τριμμένου τυριού και κριθάλευρου, το γάλο κυρίως κατσικίσιο, καθώς και ένα είδος υδρομελιού που το παρασκεύαζαν από χλιαρό νερό και μέλι.

Τα γεύματα

Συχνά, τα γεύματα ήσαν μόνο δύο. Το πρώτο απαρτιζόταν από ψάρια, όσπρια, ή πρόχειρα φαγητά όπως ψωμί, τυρί, ελιές, αυγά, ξηρούς καρπούς και φρούτα.

Το βραδινό, το οποίο αποτελούσε και το κύριο γεύμα, ήταν αυτό του συμποσίου και της φιλικής συντροφιάς διότι στους αρχαίους Έλληνες δεν άρεσε να τρώνε μόνοι τους, η γενικά αποδεκτή άποψη ήταν ότι το να τρώει κανείς μόνος του δε σημαίνει ότι γευματίζει αλλά ότι απλά γεμίζει το στομάχι του.

Το Ελαιόλαδο

Πολλά ευρήματα από ανασκαφές δείχνουν ότι η κατανάλωση του ελαιόλαδου ήταν ευρύτατα διαδεδομένη στην Αρχαία Ελλάδα.

Έτσι έχουν κατά καιρούς βρεθεί άφθονοι ελαιοπυρήνες, δείγμα κατανάλωσης ελιάς και λαδιού, καθώς και πολλοί οπό τους λεγόμενους ψευδόστομους αμφορείς οι οποίοι χρησίμευαν κυρίως για την αποθήκευση λαδιού.

Φημισμένο λάδι στην αρχαιότητα προερχόταν από τη Σάμο και την Ικαρία, ενώ η Αττική, σε αντίθεση με άλλα προϊόντα, ήταν όχι μόνο αυτάρκης αλλά και εξαγωγέας ελαιόλαδου και ελιών.

Το κρασί

Το κρασί ήταν ένα καθημερινό βασικό συστατικό στην διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων, στην πραγματικότητα αποτελούσε μια οπό τις βασικές τροφές αφού ήταν μέρος του πρωινού αλλά και των υπολοίπων γευμάτων.

Τα ψάρια

Ανέκαθεν οι Έλληνες έτρωγαν πολύ περισσότερα ψάρια οπό κρέας. Στην αρχαιότητα προτιμούσαν, όπως φαίνεται, κυρίως παχιά ψάρια, όπως: κολιός – σκουμπρί (σκόμβρος), σαρδέλα (σαρδίνι, τριχίς), γόπα (βοξ), μαρίδα (σμόρις) κ.α.

Τα κρέατα

Γενικά, εκτός από τους ομηρικούς ήρωες και τα συμπόσια, η κρεατοφαγία περιοριζόταν στις δημόσιες και ιδιωτικές γιορτές.

Τα πουλερικά διαφόρων ειδών, τα κουνέλια, οι λαγοί, οι αγριόχοιροι, το αγριοκάτσικα, τα ελάφια και τα γνωστά κατοικίδια ζώα, αποτελούσαν τις κύριες πηγές κρέατος των αρχαίων Ελλήνων. Το μαγείρεμα γινόταν με διάφορους τρόπους, πιο συχνά, ψητά στο φούρνο ή στη σούβλα και βραστά με διάφορα λαχανικό και καρυκεύματα.

Καθημερινή σκηνή σε κρεοπωλείο των Αθηνών. Ο κρεοπώλης τεμαχίζει κομμάτι κρέατος ενώ τον διευκολύνει ο βοηθός του. Από αγγείο του 6ου αι..

.tt/

Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Το πραγματικό πρόβλημα που κρύβεται πίσω από την πολιτική αποσταθεροποίηση

Του Μελέτη Μελετόπουλου 
Πίσω από το προσκήνιο της πολιτικής αποσταθεροποίησης, κρύβεται η κατάρρευση του αποτυχημένου, θνησιγενούς μοντέλου δανειοδίαιτης ευημερίας της Μεταπολίτευσης. Τα δύο κόμματα εξουσίας κυβέρνησαν επί δεκαετίες με παροχές και διορισμούς, που χρηματοδοτήθηκαν με εξωτερικό δανεισμό και πακτωλούς κοινοτικών επιδοτήσεων. Η επιφανειακή πολιτική σταθερότητα οφειλόταν στην εισροή πόρων από το εξωτερικό, παράπλευρο δε αποτέλεσμα του πλουτισμού που δεν οφειλόταν σε υψηλή παραγωγικότητα και κόπο, ήταν η γενικευμένη διαφθορά, των κομμάτων και των παρατρεχάμενων.
Όταν το κράτος χρεωκόπησε, και τα δάνεια και οι επιδοτήσεις σταμάτησαν, όλο αυτό το σκηνικό κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος. Τα διαδοχικά μνημόνια αποδόμησαν την κοινωνία και κατέστρεψαν την μεσαία τάξη, τους εμπόρους, τους ιδιοκτήτες ακινήτων, και οδήγησαν την ελληνική νεολαία στην ανεργία και στην μετανάστευση. Η στροφή 180 μοιρών της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (είχε προηγηθεί η υπαγωγή της χώρας στην τρόϊκα από το ΠΑΣΟΚ) υπέρ του μνημονίου οδήγησε την μεγάλη μάζα των πολιτών εκτός του δικομματισμού, σε αντισυστημικές κατευθύνσεις. Η πελατεία των κομμάτων έμεινε μετέωρη και στράφηκε σε πολιτικές επιλογές απόγνωσης ή και εκδίκησης. Αρχικά, το 2011, δημιουργήθηκε το κίνημα των «Αγανακτισμένων», που επεχείρησε να ανατρέψει το πολιτικό σύστημα με επαναστατικό τρόπο, αλλά απέτυχε, διότι δεν υπήρχε ενιαία ιδεολογία, κοινά αποδεκτή ηγεσία και πολιτική στρατηγική. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε βέβαια και η ρίψη χημικών στους διαδηλωτές. Στην αποτυχία της ανατροπής του συστήματος έπαιξε, επίσης, ρόλο η απροθυμία του Μίκη Θεοδωράκη να μεταβάλει την «Σπίθα» σε πολιτικό κόμμα και να διεκδικήσει την εξουσία στις εκλογές.
Στην συνέχεια, το 2012, οι πολίτες αντέδρασαν αποδομώντας εκλογικά τα δύο μεγάλα, μέχρι τότε, κόμματα εξουσίας και μετατρέποντάς τα σε μικρό (το ΠΑΣΟΚ) και μεσαίο (την ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ). Ταυτόχρονα, η οργισμένη εκλογική μάζα κατασκεύασε νέα κόμματα όλων των ιδεολογικών κατευθύνσεων, όλα όμως κόμματα ηχηρής διαμαρτυρίας εναντίον των μνημονίων. Από τις διπλές εκλογές του 2012, και υπό την πίεση εκβιαστικών διλημμάτων, σχηματίσθηκε τελικώς μία κυβέρνηση συνεργασίας των υπολειμμάτων του δικομματισμού, με την προσθήκη της ανανεωτικής αριστεράς, αλλά χωρίς ευρεία λαϊκή νομιμοποίηση. Αυτή η αρχικά τρικομματική κυβέρνηση εξέπεσε στην συνέχεια σε δικομματική. Στις διαδοχικές ψηφοφορίες η κοινοβουλευτική της πλειοψηφία συνέχισε να συρρικνώνεται, μέχρι που έφθασε σήμερα να παραμένει στην εξουσία με πλειοψηφία μίας έδρας.

Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

Προβληματισμός 1ος:

Αλήθεια φίλοι μου, αν υποθέσουμε ότι η ανθρωπότητα αφυπνίζεται και καταφέρνει να αποτάξει την εωσφορική καταδυνάστευση που υφίσταται (επικυρίαρχος σιωνισμός), τι πιστεύετε ότι θα υπάρξει μετά; 
-Θα λυθούν τα προβλήματα της ανθρωπότητας;
-Θα είμαστε ελεύθεροι;
-Θα φτιάξουμε μια καλύτερη κοινωνία;
-Θα έχουμε πιο ειρηνικές σχέσεις;
-Θα είμαστε πιο κοντά στο Θεό;
-Θα αποδεσμευτούμε από την ύλη και τους περιορισμούς της;
-Θα αλλάξει η ηθική μας;
-Θα ανοίξουμε νέες πύλες επικοινωνίας;
-Θα διευκολυνθούμε στην επικοινωνία μας με άλλες οντότητες;
-Θα έχουμε τελικά, έναν καλύτερο κόσμο;
-Θα βρεθούμε έξω από το Matrix; Και μετά πως θα σκεφτόμαστε; Αδέσμευτα;
Αν είμαστε ικανοί για αυτονόμηση, γιατί αφεθήκαμε στα χέρια των επιτήδειων εχθρών μας;
Τι λέτε εσείς οι σκεπτόμενοι φίλοι του Καταχθόνιου Δαίμονα;
ΛΥΚΙΟΣ.


Στα σχόλια αναλύθηκαν τα θέματα:
Μετά την Αφύπνιση, τι;, Η Μόρφωση χωρίς Ηθική Υπεύθυνη για την Ανθρώπινη Παθογένεια, Στόχευση του Ιδεατού, Τάξη είναι η Νομοτέλεια και Θείο Σχέδιο η Εφαρμογή της, Αμεσοδημοκρατικό Σύστημα μέσω Διαδικτυακής Συμμετοχής, Πολιτικός Φορέας των Ενάρετων, Η Πρόταση του Ε.Σ. για ‘Συμμετοχική Αρισταρχική Δημοκρατία’, Η Δύναμη της Πειθούς προς μια Ηθική Κοινωνία, Αυτεπίγνωση μεσω των Ατελειών, Επιλέγοντας τους Άριστους, Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Διαφάνειας

Ανακοίνωση του ΚΙΣ κατά Τ. Μπαλτάκου για την συνομιλία με Η. Κασιδιάρη


Ανακοίνωση μέσω της οποίας εκφράζει την θλίψη του για τις επαφές που έχει ο πρώην πλέον γενικός γραμματέας της κυβέρνησης και στενός φίλος και συνεργάτης του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Τάκης Μπαλτάκος εξέδωσε το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο (ΚΙΣ) Ελλάδος.
Στην ανακοίνωσή του το ΚΙΣ εκφράζει την πάγια θέση του και καλεί "τις δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν από κοινού τα μορφώματα του Ναζισμού στη χώρα μας, στα πλαίσια πάντοτε του Συντάγματος και του κράτους Δικαίου".
Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:
 
«Σχετικά με τη συνομιλία Μπαλτάκου - Κασιδιάρη, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει την βαθιά του θλίψη για το γεγονός ότι πρώην κυβερνητικός αξιωματούχος είχε διαβουλεύσεις με ένα δεδηλωμένο αντισημίτη και αρνητή του Ολοκαυτώματος.
Επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας και καλούμε τις δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν από κοινού τα μορφώματα του Ναζισμού στη χώρα μας, στα πλαίσια πάντοτε του Συντάγματος και του κράτους Δικαίου.
Η Ελλάδα και η Ευρώπη, 70 χρόνια μετά την αποκάλυψη της Χιτλερικής βαρβαρότητας, οφείλουν να απομονώσουν τους νοσταλγούς του Ναζισμού και τους εκφραστές του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και του αντισημιτισμού για την προστασία της δημοκρατίας και του πολιτισμού μας.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2014
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος»