Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

Γιά τό τζαμί τοῦ Βοτανικοῦ

Γράφει ο Σαράντος Καργάκος

Μοῦ ζητήθηκε πρό καιροῦ νά ἔχω συμμετοχή σέ μιά συζήτηση γιά τό ὑπό ἀνέγερση τζαμί σέ μιά πρωινή ἐκπομπή τῆς Δημόσιας Τηλεοράσεως. (Ἀλήθεια, κανείς ἁρμόδιος δέν σκέφθηκε τί σημαίνει ὁ ὅρος δημόσιος, ὅταν ἐκφέρεται κατά θηλυκό γένος;). Ἀρνήθηκα, προφασιζόμενος βαρηκοΐα. Ἡ κυρία, ὅμως, ἦταν ἐπίμων καί μοῦ πρότεινε νά σταλεῖ συνεργεῖο στό σπίτι μου, ὅπου θά κάνω μιά δήλωση μέ τίς ἀπόψεις μου καί δέν θά ὑπάρξει πρόβλημα ἐμπλοκῆς σέ διάλογο.
Δέχθηκα μέ βαρειά καρδιά. Τό συνεργεῖο (δύο εὐγενέστατοι κύριοι) ἦλθαν στό σπίτι μου δύο ὧρες ἐνωρίτερα καί μοῦ εἶπαν ὅτι ἡ δήλωσή μου θά γίνει μόλις ἀρχίσει ἡ ἐκπομπή. Μέ ἔζωσαν φίδια ἀνησυχίας καί τούς εἶπα νά τηλεφωνήσουν ὅτι σέ διάλογο δέν μετέχω λόγω βαρηκοΐας. Φαίνεται, ὅμως, ὅτι οἱ δύο πολυθέλγητρες «συντονίστριες» ἦσαν πιό βαρήκοες ἀπό ἐμένα καί μέ ἐνέπλεξαν σ’ ἕνα διάλογο μέ πρόσωπα πού μοῦ ἦσαν ἄγνωστα καί πού σέ καμμιά περίπτωση δέν εἶχα διάθεση ν’ ἀρχίσω διάλογο μαζί τους. Καί, ὅμως, ὁ  διάλογος ἄρχισε, ὁπότε ἀναγκάστηκα νά ἐγκαλέσω στήν τάξη ἕναν ἀπό τούς συζητητές καί νά τοῦ συστήσω εὐπρέπεια· καί ἀκολούθως, στρεφόμενος προς τίς χαριτόβρυτες «συντονίστριες», τούς δήλωσα κοφτά ὅτι παραβιάζουν κατάφωρα τή δημοσιογραφική δεοντολογία, διότι –παρά τή ρητή δέσμευσή τους- μέ ὑποχρέωσαν νά δημοσιοποιήσω κάτι πού ἀποτελεῖ προσωπικό μου «δεδομένο».
Ἀκολούθως, παρακάλεσα τά δύο μέλη τοῦ συνεργείου νά ἀπέλθουν. Ἔτσι ἄφησα τό πεδίο ἐλεύθερο στους συζητητές καί στις «κυρίες» νά ποῦν ὅ, τι θέλουν. Πρόφθασα, ὅμως, νά πῶ μερικά πράγματα,  πού εἶναι χρήσιμο νά διαβασθοῦν, γιατί, ὅπως μέ πληροφόρησαν, κάποιος ἀπό τό «συνεργεῖο» μοῦ καταλόγισε φανατισμό καί κάτι ἄλλο βαρύτερο. Ἡ δήλωσή μου -ὅπως τήν θυμᾶμαι- περιεῖχε τά ἀκόλουθα ἐρωτηματικά σημεῖα:
Πρῶτον, σέβομαι τίς θρησκευτικές εὐαισθησίες καί τίς θρησκευτικές ἀνάγκες παντός ἀνθρώπου, ἀλλ’ ἀφελῶς διερωτῶμαι: σέ ποιούς θά ἀνήκει θρησκευτικά τό ἐν λόγω τζαμί; Στους Σουνίτες ἤ στους Σιίτες; Ἤ, μήπως, σέ κάποια ἄλλη ἀπό τίς δεκάδες μουσουλμανικές σέχτες; Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί δέν μποροῦν νά μονοιάσουν στις χῶρες τους καί θά μονοιάσουν στήν Ἑλλάδα; Μήπως ὑπάρχει κίνδυνος νά ἔχουμε φαινόμενα Βαγδάτης;

Δεύτερον, ἐν ἡμέραις κρίσεως, ὅταν δέν ἔχουμε χρήματα νά ἐπισκευάσουμε καί νά ἀποκαταστήσουμε τήν Μητρόπολη (15 χρόνια εἶναι γιαπί), μᾶς περισσεύουν λεφτά γιά νά φτιάξουμε πολυτελές τζαμί;
Τρίτον, ποιά ἐκκλησία τῶν Ἀθηνῶν διαθέτει τήν οἰκοπεδική ἔκταση πού θά διαθέτει τό ὑπό ἀνέγερση τζαμί; (Ὅπως μέ ἔχουν πληροφορήσει ἀπόστρατοι ἀξιωματικοί τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, στό ὁποῖο ἀνῆκε ὁ χῶρος, πρόκειται γιά μιά ἔκταση 20-23 στρεμμάτων. Ἴσως νά κάνουν λάθος. Ἀλλά τό χῶρο τόν ἔχω ἐπισκεφθεῖ καί εἶναι ἐξαιρετικά εὐρύς).
Τέταρτον, ὁ εἰσερχόμενος στήν Ἀθήνα μέσω τῆς Ἱερᾶς Ὁδοῦ καί τῆς Λεωφόρου Καβάλας, πρῶτα θά βλέπει τό τζαμί καί μετά τήν Ἀκρόπολη. Ποιά ἐντύπωση θά προκαλεῖ στόν ξένον ἐπισκέπτη, ὅταν θά βλέπει στίς πύλες τῶν Ἀθηνών τό συναθροισμένο πλῆθος τῶν μουσουλμάνων; Ἀφήνω τήν ἀπάντηση στόν ἀναγνώστη.
Πέμπτον, πόσο κοστολογήθηκε ἡ ἐκχωρηθεῖσα ἀπό τό Πολεμικό Ναυτικό οἰκοπεδική ἔκταση; Καί ποιοί ἦσαν οἱ ὑπογράψαντες πολιτικοί καί στρατιωτικοί; Μήπως κάποιος ἐξ αὐτῶν φιλοξενεῖται ἤ πρέπει νά φιλοξενηθεῖ στόν Κορυδαλλό; Διότι, ὅπως, μοῦ ἔχουν ἐκμυστηρευθεῖ παλαιοί ἀξιωματικοί τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, ἡ ἔκταση δόθηκε «μπίρ παρά». Στό ἕνα πέμπτο τῆς ἀξίας της!
Ἕκτον, τό καί σοβαρώτερον: Τί θά συμβεῖ ἄν κάποιος χριστιανός θρησκομανής ἤ κάποιος χουλιγκάνος ἤ (αὐτό κυρίως) κάποιος προβοκάτορας γράψει κάποια νύκτα κάτι αἰσχρό γιά τή μουσουλμανική θρησκεία ἤ φτιάξει μιά καρικατούρα τοῦ Μωάμεθ; Δέν θά ξεσηκωθεῖ ἐναντίον μας ὅλο τό Ἰσλάμ; Ἐδῶ οἱ ἐγχώριοι βάρβαροι δέν σέβονται τά πιό ἱερά μας μνημεῖα καί θά σεβασθοῦν τό τζαμί; Μήπως κάτι τέτοιες βλακώδεις ἤ προβοκατορικές ἐνέργειες, θά δίνουν τό πρόσχημα στήν Τουρκία (διότι αὐτή οὐσιαστικά θά εἶναι ὁ διαφεντευτής τοῦ τζαμιοῦ), νά ἐπεμβαίνει στά ἐσωτερικά μας; Ἄς θυμηθοῦμε τί ἔγινε τό 1955 μέ κάποια αἰσχρογραφήματα στή φερόμενη σάν οἰκία τοῦ Κεμάλ στή Θεσσαλονίκη. Ξεσηκώθηκαν τά ἄγνωμα πλήθη τῆς Πόλης καί ἀφάνισαν καθετί χριστιανικό στήν Βασιλεύουσα. Ἀπό καταστήματα μέχρι τάφους.
Καί κάτι πού δέν πρόφθασα νά πῶ: Ἀκούω νά λέγεται ὅτι θά ἀναβαθμισθεῖ ἡ περιοχή χάρη στό τζαμί. Οἱ λέγοντες αὐτό, χωρίς νά ἔχουν πρόθεση νά κάνουν χιοῦμορ, αὐτό τελικά πετυχαίνουν. Ἄν θέλουμε ἀναβάθμιση τῆς περιοχῆς, θά μπορούσαμε στό χῶρο αὐτό νά μεταφέρουμε τόν κρυμμένο κάπου στό Ζάππειο ἀνδριάντα τοῦ Καραϊσκάκη, πού ἔδωσε στό χῶρο αὐτό τήν πρώτη του μάχη στήν Ἀττική (Μάχη Χαϊδαρίου, 6-8 Αὐγούστου 1826) καί ὁ ὁποῖος τήν ἑπόμενη χρονιά ἔδωσε τή ζωή του γιά τήν ἐλευθερία τῶν Ἀθηνῶν.
Καί κάτι σάν ἐπίλογος: Διαλαλοῦμε urbi et orbi ὅτι ἡ Ἀθήνα εἶναι ἡ πόλη πού γέννησε τή δημοκρατία. Αὐτός πού θεμελίωσε τή δημοκρατία ἦταν ὁ Κλεισθένης. Ἀνδριάντας τοῦ Κλεισθένη δέν ὑπάρχει πουθενά στήν Ἀθήνα. Μήπως εἶναι καιρός νά στηθεῖ ἐκεῖ πού πρόκειται νά φτιαχτεῖ τό τζαμί; Ἔτσι οἱ ξένοι (καί οἱ ἐντόπιοι), πού φθάνουν στήν Ἀθήνα, θά θυμοῦνται ὅτι στήν πόλη αὐτή γεννήθηκε ἡ δημοκρατία καί ὄχι τό... Ἰσλάμ!

20 σχόλια:

 1. Κυριε Καργακο ζουμε σε καιρους ανεξιθρησκειας και πρέπει οι ισλαμιστες που ειναι στην Ελλαδα (καμια 1- 1,5 εκατομμύρια )να εχουν κι αυτοι τα δικά τους τζαμια να προσευχονται!!!!
  Επισης για να μην ειμαστε ρατσιστες θα πρεπει να φτιαξουμε χωρους που να φιλοξενουνται οι γκει και να κανουν τα δικα τους, για να μην ειμαστε ομοφοβικοι!!! Επειδη ομως ετσι θα διαμαρτυρηθουν και οι παιδοφιλοι που ειναι και αυτοι ανθρωποι και μαλιστα αρρωστοι (ωχ ρτσιστικο αυτο που ειπα) θα πρεπει να φτιαξουμε και γιαυτους εναν χωρο να κανουν τα δικα τους με παιδακια για να μην φανουμε ρατσιστες και οτι αποκλειουμε κοινωνικες ομαδες λογω των προσωπικων τους επιλογων!!!!!!Λεω μαλιστα να αφησουμε ελευθερους και τους φονιαδες, βιαστες, κλέφτες και απατεώνες εξω απ την φυλακη, γιατι ειναι ρατσιστικο να τους εχουμε περιορισμενους, αφου και αυτοι ανθρωποι ειναι που εχουν τις επιλογες τους και δεν πρεπει να τους φερομαστε ρατσιστικα. Ειναι ρατσιστικο να μαζευει η αστυνομια τους λαθρομεταναστες οπως και να τους απαγορευει το ρατσιστικο κρατος την εισοδο στην χωρα μας αφου η γη ανηκει στα φυτα της και η θαλασσα στα ψαρια της, οπως λενε και οι φιλοι μας αριστεροι αντιρατσιστες. Βεβαια και εγω αν ημουνα με γεματες τσεπες οπως αυτοι, θα ημουν και εγω αντιρατσιστης, αλλα για τους αλλους αφου εγω θα ζουσα χλιδατα στην Εκάλη (Κανελη) ή τη Δροσια (Τσιπρας).......... Κωστας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. E ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΩΡΑ,ΑΥΤΟΙ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΟΠΩΣ ΕΣΥ ΠΡΟΤΙΜΑΣ ΤΑ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ Η ΤΟΝ ΣΧΟΙΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΜΑΞΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΞΑΝΘΟΜΑΛΛΟΥΣΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΤΑΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ!
   (ΒΑΣΙΖΟΜΑΙ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ ΣΟΥ ΣΧΟΛΙΟ ΕΔΩ ΜΕΣΑ)

   Διαγραφή
  2. Εγω ομως δεν ειμαι αριστερος και δεν κοροιδευω τον κοσμο. Δουλευω σκληρα και ξοδευω λιγοτερα απο αυτα που βγαζω Βλέπω η ορθογραφια βελτιωθηκε........!!!!!!
   Κωστας

   Διαγραφή
  3. Φίλε Κώστα, αν και κατανοώ το νόημα της τοποθέτησής σου, θεωρώ πως δεν χωρούν στο ίδιο τραπέζι η παιδοφιλία και τα υπόλοιπα ποινικά αδικήματα (ούτε και η ομοφιλοφιλία), με το θέμα του άρθρου περι μουσουλμάνων.
   Κατά τ άλλα στο άρθρο υπάρχουν κάποιες πολύ σωστές παρατηρήσεις που δεν ειχα συλλογιστεί ως τώρα. Ωστόσο, οι ανάγκη των εγχώριων μουσουλμάνων για ένα θρησκευτικό κτίσμα, είναι ένα γεγονός που δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε.

   Διαγραφή
  4. Μα φιλε Pit οι μουσουλμανοι εχουν ηδη καμια 400 τζαμια απ τα οποια τα 300 ειναι στην Αθηνα!!! Το να χτιστει επισημο τζαμι απ το κρατος σημαινει επισημη αποδοχη ισλαμικης μειονοτητας που στοχοποιει την Ελλαδα μας σε ξενες διεκδικησεις απο Τουρκους και Αραβες. Ε αφου τα θρησκευτικα τους καθηκοντα τα εκτελουν ουτως η αλλως γιατι να τους δωσουμε πατημα για μονιμοποιηση και δικαωματα; Ξερουμε ολοι πως οι ισλαμιστες δεν προσαρμοζονται σε ξενους πολιτισμους και αντιθετα αυτοι ειναι που θελουν να επιβαλλουν το ισλαμ στις χωρες μας ακομα και με τη βια. Γιατι να τους δινουμε τα οπλα για να το κανουνε;;!!! Κωστας

   Διαγραφή
  5. ΥΓ. Και στο κατω κατω γιατι να εχουν επισημα δικαιωματα αυτοι που ηρθαν με το τσαμπουκα στην χωρα μας παρανομα και τους οποιους πρεπει εμεις να πληρωνουμε για να ζουν κλεβοντας και τεμπελιαζοντας!!! Κωστας

   Διαγραφή
  6. Καλά τα λες Κωστας. Η επισημοποίηση της μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη έδωσε το πάτημα στους Τούρκους να την διεκδικούν και να την προστατεύουν σε βάρος μας..... Γιατί να παραχωρήσουμε τσαμπα δικαιώματα σε αυτούς που δεν σέβονται ουτε τους νόμους μας, ούτε την χώρα μας, ούτε την κουλτούρα μας και θέλουν να μας επιβάλλουν την δική τους; Εγώ είμαι σαφώς εναντίων σε κάτι τέτοιο και όλοι μου οι φίλοι το ίδιο!!!!
   Ο Παρατηρητής

   Διαγραφή
  7. Φίλοι μου, Κώστα, Παρατηρητή και Pit Zenk, συμφωνώ με τα λεγόμενά σας.
   Η δική μου θέση είναι ότι η ανέγερση ενός μεγάλου και περίοπτου τζαμιού, σε ένα κεντρικό σημείο της πρωτεύουσας, δεν αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών των εν Ελλάδι ισλαμιστών, αλλά στοχεύει στον νεοταξικό σχεδιασμό για την τύχη των θρησκειών, ιδίως σε χώρες σαν την Ελλάδα που έχουν αμιγή θρησκευτική ταυτότητα. Όπως είπε και ο Κώστας, πράγματι, οι θρησκευτικές ανάγκες των εν Ελλάδι (παράνομων) ισλαμιστών, εξυπηρετούνται από ευκτήριους οίκους-τζαμιά, που είναι διάσπαρτα στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα και ΕΠΑΡΚΟΥΝ για το σύνολο των ισλαμιστών θρησκευομένων. Συνεπώς η δικαιολογία της έλλειψης ευκτήριου οίκου για τους ισλαμιστές, δεν ευσταθεί. Η ελληνική πολιτεία, επιδεικνύει μεγάλη ανοχή για τα τζαμιά που λειτουργούν σε κάθε γειτονιά. Εξάλλου κανένας χριστιανικός ναός δεν έχει ανεγερθεί με δημόσια δαπάνη (του κράτους), ενώ το λεγόμενο τζαμί του Βοτανικού, θα ανεγερθεί με δημόσιο χρήμα! Δηλαδή θα το πληρώσουν οι (χριστιανοί) Έλληνες πολίτες, με το έτσι θέλω των κυβερνώντων! Βεβαίως, το "έτσι θέλω" των νεοταξιτών πολιτικών μας, υπάρχει διότι "πρέπει" να αποδομήσουν το εθνικό κράτος και να χτυπήσουν τις παραδόσεις και τις θρησκευτικές δοξασίες των Ελλήνων. Συνεπώς η παρουσία των ισλαμιστών, ενθαρρύνθηκε από τους νεοταξίτες πολιτικούς, για να νοθευτεί και να αλλοιωθεί η εθνική ταυτότητα των Ελλήνων και όλες οι προσπάθειές τους, συγκλίνουν σε αυτό τον στόχο.
   Απόδειξη αυτής της βεβιασμένης και ανούσιας απόφασης είναι ότι το συγκεκριμένο τζαμί, δεν έχει καθοριστεί σε ποιο είδος Ισλάμ θα είναι αφιερωμένο!
   Είναι δηλαδή σαν να λέμε "φτιάχνω ένα χριστιανικό ναό". Ναι, αλλά τι είδους "χριστιανικός" θα είναι; Ορθόδοξος, καθολικός, προτεσταντικός, ευαγγελικός, της πεντηκοστής, κοπτικός; Δεν είναι ο χριστιανισμός ένας και ενιαίος, ούτε και το Ισλάμ είναι ένα!
   Το Ισλάμ, για όσους γνωρίζουν, είναι μια θρησκεία που αξιώνει την επιβολή της δια της βίας και ευλογεί το αίμα των "απίστων". Όπου υπάρχει εισβολή ισλαμικού στοιχείου σε χριστιανικό κράτος, συνηθίζεται να δημιουργούνται κοινότητες που θα διασφαλίζουν το ανόθευτο και το θρησκευτικά αδιάβλητο, ενώ θα ελέγχουν πλήρως την συμπεριφορά των μελών τους, ώστε να μην αφομοιωθεί κανείς από τον χριστιανικό πολιτισμό. Ας μην ξεχνάμε βεβαίως ότι θεωρούν την "σαρία", τον θρησκευτικό νόμο δηλαδή, ανώτερο από τον νόμο του κάθε κράτους! Και τον επιβάλλουν. Αρνούνται λοιπόν την προσαρμογή τους και τον σεβασμό τους νόμους και τον πολιτισμό των κρατών που τους φιλοξενούν, αλλά επιδιώκουν την αλλοίωση της κουλτούρας των οικοδεσποτών και την επιβολή των δικών τους πεποιθήσεων. Είναι δηλαδή ασεβείς και αγνώμονες εκ πεποιθήσεως!
   Η κατασκευή λοιπόν από το κράτος, ενός επισήμου τζαμιού, ουσιαστικά νομιμοποιεί την παρουσία τους στην ελληνική επικράτεια (μιας αμιγώς χριστιανικής χώρας, που σεβάστηκε όλους τους ετερόδοξους πολιτισμούς) και τους δίνει έδαφος για περαιτέρω διεκδικήσεις και δικαιώματα, που είναι προφανές ότι δεν τα δικαιούνται, διότι η παρουσία τους εδώ έγινε εκβιαστικά, παράνομα και ανεπιθύμητα, ενώ έχουν αποδείξει την ασέβεια στον πολιτισμό μας, τους νόμους μας και τις ανθρωπιστικές μας αξίες.
   Ας μην απατόμεθα λοιπόν. Η ανοχή μας στο ισχυρό Ισλάμ, δεν είναι φιλοξενία, αλλά είναι αυτοκτονική βλακεία! Να είμαστε ανεκτικοί και όχι μισαλλόδοξοι, όμως αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να εκτιθέμεθα σε κινδύνους όταν υπάρχει απειλή για το έθνος μας. Υπάρχουν πάντοτε όρια, που αν ξεπεραστούν, θα πρέπει να δείχνουμε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να παραδώσουμε τον πολιτισμό και τις αξίες μας αμαχητί.
   ΛΥΚΙΟΣ.

   Διαγραφή
  8. Αποφασίζοντας να μπω στον διάλογο θα λάβω τον λόγο να απαντήσω στον νέο φίλο μας και σχολιαστή Pit Zenk για το εάν και κατά πόσο έχει σχέση η τοποθέτηση του φίλου Κώστα με ποινική υπόσταση της επιλογής κατασκευής και υπόθαλψης ενός άλλου μέλλοντος για το Έθνος μιας νέας διαφορετικότητας που θα πνίξει ότι μέχρι τώρα γνωρίζαμε .


   Σε κάθε περίπτωση είναι προσχεδιασμένο το λιγότερο σε πανταετία να αποκτήσουμε μια άλλη διάσταση σαν χώρα από αυτή που ήδη βιώνουμε .

   Μιλώ για εκείνο το αύριο της πλειοψηφίας της Μουσουλμανικής κοινωνίας εντός Ελλάδος και την αναζήτηση μέσω Δημοκρατικού τρόπου το δικαίωμα που απορρέει από την θρησκεία τους .

   Πιστεύω ότι έχεις διαβάσει ότι στα Μουσουλμανικά κράτη, αυτό που είναι πάνω από τον νόμο είναι οι επιβουλές του Αλλάχ ο λιθοβολισμός , ο βιασμός προς συμμόρφωση , η καρατόμηση ...και ...και ...

   Σύμφωνα με όλα αυτά γίνεται προσπάθεια εκ των άνωθεν για την αλλαγή της Εθνικής υπόστασης, αλλά και του Ελληνικού Συντάγματος, καταστρατηγώντας πλέον εντέχνως κατάφωρα το αυριανό δικαίωμα του κάθε Έλληνα Χριστιανού πολίτη αυτής της χώρας ...

   Το ξέρω ότι είσαι της ιδίας άποψης επί του θέματος , πλην όμως θα ήθελα να κάνω μια υπενθύμιση .

   Δεν ξέρω όμως σε ποιους θα αφιερωθούν αυτά τα τζαμιά τα οποία τα οποία θα γίνου εις βάρος οικονομικά του Έλληνα πολίτη δίχως κάποιος να του ζητήσει την άποψη αλλά και αξιοποιώντας Εθνικό έδαφος κεκτημένο του Έλληνα πολίτη χαρίζοντας το επί της ουσίας που ;
   Στους Σουνίτες ή στους Σιίτες ;
   Και ποιος αποφασίζει να κάνει τόπο λύσεως αυτής της διαφοράς που καλά κρατεί από το 632 μ.Χ.;

   Σίγουρα απορρέουν ποινικές ευθύνες από αυτήν τους διάθεση να παραχωρήσουν έδαφος σε αλλότρια συμφέροντα , αλλά και την πρόσκληση προς την Μουσουλμανική κοινότητα να κάνουν μια χώρα ωσάν την χώρα την οποία εγκατέλειψαν ..

   ΜΕ ΤΑ ΣΕΒΗ ΜΟΥ

   Α Ρ Μ Α Γ Ε Δ Ω Ν

   Διαγραφή
  9. Αγαπητέ μου φίλε Αρμαγεδών,
   σωστά εστιάζεις στο θέμα. Αν και δεν φαίνεται να υπάρχουν άμεσες ποινικές ευθύνες για αυτούς που αποφάσισαν να ανεγείρουν το τζαμί, σίγουρα έχουν πολιτικές.
   Εγώ θέλω να δώσω και ένα άλλο στίγμα, σε όσους επικαλούνται την "ανεξιθρησκεία" στην χώρα μας.
   Ο Ελληνικός λαός σε ότι αφορά την θρησκευτική του συνείδηση, είναι κατά απόλυτη πλειοψηφία, χριστιανικός-ορθόδοξος. Ακόμη και όσοι δηλώνουν τύποις χριστιανοί ορθόδοξοι, πρέπει να τους εντάξουμε στο σύνολο των χριστιανών (Χ.Ο.), αφού εκεί είναι και οι θρησκευτικές αναφορές τους, ασχέτως αν δεν είναι τυπικοί χριστιανοί ή έχουν χαλαρή ή αμφισβητίσημη στάση απέναντι στη θρησκεία. Ένα σημαντικό ποσοστό ιδεολογικά άθεων (απορρίπτουν την ύπαρξη του Θεού) ή άθρησκων (αποδέχονται τον Θεό, αλλά δεν ασπάζονται θρησκευτικά δόγματα), δεν εντάσσεται πουθενά, σε ότι αφορά τις θρησκευτικές ομάδες στην χώρα μας. Το δικαίωμά τους είναι θεμιτό και απόλυτα σεβαστό!
   Επειδή ιστορικά η Ελλάδα είναι παραδοσιακά χριστιανική (περίπου 2.000 χρόνια), η πολιτισμική επίδραση του χριστιανισμού, έχει διαμορφώσει τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και αποτελεί βασικό συστατικό του.
   Έχοντας λοιπόν την πληθυσμιακή πλειονότητα και την παραδοσιακή πολιτισμική επίδραση στο ελληνικό έθνος, ο χριστιανισμός, είναι η επίσημη θρησκεία των Ελλήνων.
   Αυτό είναι ένα στοιχείο που ενώνει τους ελληνικό λαό και ως τέτοιο, κάποιοι θέλουν να το αποδυναμώσουν.
   Ανεξιθρησκεία είναι η ανοχή στην ελεύθερη επιλογή του θρησκευτικού αυτοπροσδιορισμού, του κάθε πολίτη στην χώρα μας. Ο πολιτισμός μας, είναι ανεκτικός και φιλελεύθερος.
   Επιτρέπει και προστατεύει τις επιλογές των πολιτών της, αρκεί αυτές να μην αντιβαίνουν στους νόμους του κράτους.
   Το τελευταίο έχει την σημασία του.
   Αν μια θρησκεία ή σέχτα ή δοξασία, στηρίζεται ή επιβάλλει ή διαλαλεί, παραβατικές συμπεριφορές, ή πρακτικές που αντιβαίνουν στα χριστά ήθη και προσβάλλουν τον πολιτισμό ή τον ανθρωπισμό μας, είναι αθέμιτη και έκνομη. Δεν γίνεται δηλαδή, αποδεκτή. Ο λόγος είναι, ότι μπορεί δυνητικά να απειλήσει την κοινωνική ευρυθμία και την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και να αποδομήσει τις αξίες του πολιτισμού μας.
   Το Ισλάμ στην χώρα μας, είχε παραδοσιακά μια μικρή παρουσία, κυρίως ως απομεινάρι της οθωμανικής περιόδου. Τα πληθυσμιακά ποσοστά του ήταν της τάξης του 2-3%, αποτελούσε δηλαδή μια μειονότητα.
   Η πληθυσμιακή αναλογία των θρησκευτικών πεποιθήσεων, υπολογίζεται βάσει των νομίμων πολιτών της χώρας.
   Οι άνθρωποι που διαβιούν παράνομα στην χώρα μας, δεν είναι πολίτες και συνεπώς δεν έχουν τα δικαιώματα του πολίτη. Κατά συνέπεια, δεν μπορούν να υπολογίζονται οι επιλογές τους και να συναθροίζονται στα γενικά ποσοστά των πολιτών.
   Οι επιλογές τους μπορεί να έχουν μόνο στατιστική αξία, για την εκτίμηση των διαθέσεών τους, αλλά όχι και να δημιουργούν εμπράγματο δικαίωμα.
   Η πολιτεία λοιπόν, αξιολογώντας την ανάγκη που προέκυψε από την στατιστική εκτίμηση, επέτρεψε την λειτουργία των τυπικά "παράνομων" ευκτηρίων οίκων (τζαμιών) των μουσουλμάνων, ώστε να εξυπηρετούνται μεν, αλλά επισήμως να μην αποκτούν δικαιώματα που δεν αναλογούν στην νομική τους υπόσταση.
   Στη Θράκη, που επισήμως η αναλογία των μουσουλμάνων αξιώνει την ίδρυση επισήμως τζαμιών, οι Έλληνες πολίτες μουσουλμάνοι, τα απολαμβάνουν ειρηνικά, εδώ και δεκαετίες.

   Διαγραφή
  10. Το ποσοστό όμως των ισλαμιστών στην Αθήνα, δεν μπορεί να αναγνωριστεί επισήμως, αφού δεν περιλαμβάνει θρησκευτική ταυτότητα Ελλήνων πολιτών, αλλά παράνομων μεταναστών που δεν έχουν δικαιώματα πάνω στην δική μας κοινωνία.
   Αν και θα έπρεπε η ελληνική πολιτεία να εξετάσει τις προθέσεις των εν Ελλάδι ισλαμιστών (και τις διαφορές τους) και να λάβει αποφάσεις από την εν δυνάμει απειλή τους, κάποιοι πολιτικοί που διακατέχονται από εθνομηδενισμό ή που εξυπηρετούν ξένες επιταγές (ΝΤΠ), αποφάσισαν να παραμερίσουν την κοινωνική ειρήνη και την ομαλότητα και να νομιμοποιήσουν με ακραίο τρόπο (χρηματοδότηση), την παρουσία εκατομμυρίων παρανόμων εισβολέων, σε ότι αφορά τα πολιτισμικά στοιχεία που μεταφέρουν.
   Οι πολιτικοί αυτοί, είναι υπόλογοι και θα πρέπει να ελεγχθούν για την επιλογή τους.
   Δυστυχώς όμως οι Έλληνες πολίτες, από άγνοια, αδιαφορία, εθελοτυφλία, βλακεία και ιδεοληψία, νομίζουν ότι οι επιλογές αυτές αποτελούν ένδειξη καλής διάθεσης και ανωτερότητας απέναντι στους ασιατικούς πληθυσμούς, των οποίων την ιστορία και τις προθέσεις αγνοούν ΠΑΝΤΕΛΩΣ!
   Σύντομα όλοι θα νοιώσουν στο πετσί τους, πόσο πλανημένοι ήταν όταν στήριζαν αυτές τις επιλογές, ιδέες και πολιτικές!
   ΛΥΚΙΟΣ.

   Διαγραφή
  11. Είμαι απόλυτα σύμφωνος με τα γραφόμενά σου φίλε ΛΥΚΙΕ που τόσο σωστά ανέλυσες .

   Η δε τοποθέτησή σου με κάλυψε σε πολλά πράγματα φίλε μου γιατί ίσως έχουμε τις ίδιες κατασταλαγμένες ιδέες .

   Εγώ εστιάζω εντέχνως αυτήν την συζήτηση όχι σε μια αναζήτηση μόνον ουτοπική αναζήτηση ποινικών ευθυνών που απορρέουν σίγουρα καταστρατηγώντας το Ελληνικό Σύνταγμα βάση του :
   Άρθρο 4 παράγραφος 2 του Συντάγματος
   ΟΙ Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. ( και μόνον )
   Αν ισχύει λοιπόν το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Συντάγματος , τότε το δικαίωμα ανέγερσης τζαμιού θα είχαν μόνον οι Έλληνες πολίτες που έχουν ίσα δικαιώματα μεταξύ τους αλλά και το δικαίωμα διαδήλωσης .
   Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
   ΑΡΘΡΟ 4
   1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
   2. ΟΙ Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
   3. Έλληνες Πολίτες είναι όσοι...
   4. Μόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται με ειδικούς νόμους.

   Εδώ σαφέστατα μιλάει το Σύνταγμα για Έλληνες πολίτες αυτού του τόπου και είναι εμφανέστατες οι όποιες ποινικές ευθύνες που απορρέουν απο το παιχνίδι που έχει στηθεί .
   Το ξέρουμε πλέον όλοι μας πολύ καλά ότι δεν υφίσταται Ελληνικό Σύνταγμα το οποίο θα κάλυπτε νομικά ) εκτός των δοτών εν μέρη δικαστικών λειτουργών ) σε όσα απο αυτά που διαδραματίζονται αυτήν την στιγμή στην χώρα μας .

   Αλλά και σε όλα αυτά όπως που πολύ σωστά επισήμανες ανήκουν σε αυτήν φάκα την ανεξιθρησκείας που σαφέστατα ήταν το πρωτοποριακό νεοταξικό παιχνίδι που παίχτηκες στις πλάτες της Ελλάδος .

   Αυτό που ίσως δεν έχουν αντιληφθεί είναι ότι οι Μουσουλμάνοι αυτής της χώρας πλέον , ( εάν καταμετρηθούν οι νόμιμοι με τους λαθρομετανάστες ) ξεπερνάνε τα 5.500.000 άτομα έναντι 10.800.000 Χ,Ο.
   Με στόχο όμως αυτήν την ανύπαρκτη μεταναστευτική πολιτική το πολύ σε μια 3τία με 4τία η πλειοψηφία θα ανήκει και μόνον στην Μουσουλμανική κοινότητα .
   Εάν δε συνυπολογίσουμε και τα κίνητρα που δίδονται στις εν λόγο Μουσουλμανική μειονότητα ( περισσότερα μόρια για σπουδές σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ή την ανισότητα στους φορολογικούς δείκτες ) οι εξέχουσες θέσεις αυτού του τόπου τότε θα ανήκουν συλλήβδην και μόνο σε αυτούς και όχι σε Χ.Ο αυτής της χώρας συν τι ότι συνεπάγεται και απορρέει από αυτό .

   Γνωρίζω φίλε ΛΥΚΙΕ και αγαπητέ συνσχολιαστή Pit Zenk ότι στάθηκα σε ένα μέρος του προβλήματος , μα ήταν αναγκαίο για εμένα έτσι ώστε κάποιοι να αντιληφθούν ότι αυτό που ήδη έχει δρομολογηθεί δεν είναι κάτι το τόσο απλό .

   ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΜΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟ

   Α Ρ Μ Α Γ Ε Δ Ω Ν

   Διαγραφή
 2. http://asimpiestos.blogspot.com/2012/01/blog-post_497.html

  Α-Ω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. http://www.scribd.com/fullscreen/35386936?access_key=key-w1k3y4opk8372d1y0fi

   30 ΣΟΥΡΑ ΕΛ-ΡΟΥΜ [ΟΙ ΡΩΜΙΟΙ]

   Απαντηση στον Νικο Χειλαδακη περι Κορανιου και Ρωμιοσυνης
   http://islamforgreeks.org/2012/05/30/xeiladakhs-refuted/

   Δόγματα=διαχωρισμός-διαίρεση

   Α-Ω   Διαγραφή
  2. Καλώς το παιδί!!! Τι χαμπαρια; Κωστας

   Διαγραφή
 3. Αγαπητοί Αρμαγεδώνα, Λύκιε και Κώστα, κρατάω τα λεγόμενά σας και τα υιοθετώ, μεχρι ενα σημειο. Οι ενστάσεις μου είναι μικρότερης σημασίας, αφού ο κορμός των σχολιασμών σας είναι ορθός. Ευχαριστώ για τις απόψεις σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλε Pit, ελπίζω η μη διάθεσή σου να αναπτύξεις τις δικές σου ενστάσεις, να οφείλεται σε λόγους χρονικής αδυναμίας σου και όχι σε απαξίωση του διαλόγου μας. Σε ευχαριστώ και εγώ, για την ευκαιρία που έδωσες να αναπτύξουμε όλοι, τις σκέψεις μας πάνω στο θέμα.
   ΛΥΚΙΟΣ.

   Διαγραφή
  2. Εγώ είμαι ένας από αυτούς που σε ευχαριστεί που έλαβε το θάρρος και συμμετείχε σε έναν πολύ ωραίο διάλογο που εσύ έθεσες αγαπητέ συσχολιαστή μου .

   ΜΕ ΤΑ ΣΕΒΗ ΜΟΥ

   Α Ρ Μ Α Γ Ε Δ Ω Ν

   Διαγραφή
  3. Σαφώς λόγω χρονικής αδυναμίας. Ούτως η άλλως δεν χανόμαστε, θα βρω την ευκαιρία μου και γι αυτό.
   Καλό βράδυ!

   Διαγραφή
  4. Είμαστε στην διάθεσή σου, όποτε θελήσεις!
   Καληνύχτα φίλε Pit Zenk.
   ΛΥΚΙΟΣ.

   Διαγραφή

Αφήστε το σχόλιό σας
Φίλοι του ιστολογίου, παρακαλώ να κάνετε ελεύθερα τον σχολιασμό σας, αλλά να απέχετε από ύβρεις και προσβολές προσώπων, καθώς και να χρησιμοποιείτε την Ελληνική γλώσσα και γραφή (όχι greeklish). Προσβλητικά και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται. Επίσης διαγράφονται spam και διαφημίσεις άλλων ιστολογίων, αλλά και κάθε άλλο σχόλιο που δεν συνάδει με το ύφος και το ήθος που ορίζει ο δημιουργός και διαχειριστής του ιστολογίου.

Τα σχόλια ελέγχονται πριν δημοσιευθούν.


.