Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Ποιοι είναι οι πραγματικοί άναρχοι!


 

γράφει ο Λύκιος
 Έχουμε το σπουδαίο προνόμιο, να είμαστε Έλληνες. Αυτό μπορεί να εκλαμβάνεται με πολλές έννοιες, αλλά θα σταθώ σε μια, ίσως της σπουδαιότερη. Την γονιδιακή μας καταβολή, που φέρει τα κληρονομούμενα ψυχικά γνωρίσματα της ελληνικής φυλής.
 Παρά τις όποιες αντίθετες απόψεις σχετικά με την «καθαρότητα» της ελληνικής φυλής, που εκπορεύονται κυρίως από εθνομηδενιστικές ιδεολογίες, η επιστήμη έχει προ πολλού αποδείξει ότι αυτή υφίσταται μέχρι και τις σημερινές γενεές των Ελλήνων, με ποσοστό που πλησιάζει το απόλυτο 100%.
 Αν ήταν ευρύτερα γνωστή η πραγματική ιστορία της ευρωπαϊκής ηπείρου και οι μετακινήσεις των φυλών στο έδαφός της, δεν θα γεννιούνταν αμφιβολίες για την κοινή προέλευση όλων των ελληνικών φύλων που έζησαν στην ευρύτερη περιοχή των Ελλήνων.
 Αυτό όμως που έχει αξία στο να φέρει κανείς το ελληνικό γονίδιο, είναι ότι μέσα του μεταφέρει πληροφορίες οι οποίες έχουν να κάνουν με όλη την ιστορική διαδρομή των προγόνων του.
 Αναφέρομαι στην γονιδιακή μνήμη, όπως η γενετική επιστήμη έχει πρόσφατα αποδείξει, η οποία μεταφέρει «αρχειοθετημένα», όλη την εμπειρική και θεωρητική γνώση που βιώθηκε από την προγονική γραμμή μας.
 Έτσι, όταν κάποιος είναι φορέας του ελληνικού γονιδιώματος, αυτομάτως είναι και κληρονόμος της ελληνικής σκέψης και των δημιουργών του πανθομολογουμένως, καλύτερου ανθρώπινου πολιτισμού. Το αν θα αξιοποιήσει αυτό το θησαυρό που φέρει, είναι θέμα επιλογών, ευκαιριών, αλλά πρωτίστως παιδείας και πνευματικής αφύπνισης.
 Αυτό που έκανε τους προγόνους μας να διακριθούν μεταξύ των άλλων εθνών και να δημιουργήσουν υψηλό πολιτισμό, ήταν τα εγγενή τους ψυχικά γνωρίσματα, η προέλευση των οποίων θα πρέπει να αναζητηθεί στην πραγματική καταγωγή* των Ελλήνων.
  Σε όλη την γνωστή (αλλά και άγνωστη ακόμα) ιστορία των Ελλήνων, φαίνεται το ανήσυχο και «αβόλευτο» πνεύμα τους, σε ότι αφορά την κοινωνική τους οργάνωση, στις σχέσεις μεταξύ τους, στην κοσμοθέαση, στην κοσμογονία, τις παραδόσεις, τις συνήθειες, την ηθική τους και τελικά την φιλοσοφία τους. Υπήρξε ανέκαθεν ένας λαός, που δεν ήθελε να συμβιβαστεί με στερεότυπες καταστάσεις και μόλις αυτές δημιουργούντο, τις ανέτρεπε και τις αναθεωρούσε.
Κάθε Έλληνας είχε μια καλή παιδεία, η οποία του επέτρεπε να έχει γνώσεις και κρίση για όλα όσα έπεφταν στην αντίληψή του. Η στάση του ήταν πάντοτε κριτική για ότι συνέβαινε, ενώ είχε το θάρρος να εκφράσει την δική του άποψη, την οποία μάθαινε να την υποστηρίζει με την λογική. Η λογική του ήταν αναγκαία, προκειμένου να πιστέψει στην ιδέα του και έπειτα να πείσει και τους άλλους. Ανέδειξε λοιπόν την λογική, σε επιστήμη! Ήταν επόμενο λοιπόν, η λογική να εξυπηρετήσει τον διάλογο και την ανταλλαγή επιχειρημάτων. Αναπτύχθηκε η ρητορική τέχνη. Η ικανότητα δηλαδή, να εκφράζει κάποιος τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί με πειθώ.
Ο Έλληνας έμαθε να πείθει, αλλά όχι να πείθεται! Η μια ανατροπή, έφερνε την άλλη. Η αμφισβήτηση έγινε ο κανόνας. Ο καθένας ήθελε να πείσει για τον δικό του ισχυρισμό και να τον επιβάλλει στους άλλους.
Αυτό, δεν εξυπηρετούσε την εξέλιξη των πραγμάτων, διότι δεν μπορούσε να επέλθει συμφωνία μεταξύ πολλών συνομιλητών. Έτσι έπρεπε να επινοηθεί ένα σύστημα κανόνων που όλοι θα πειθαρχούσαν, ώστε ο διάλογος να καταλήγει σε ωφέλιμα και κοινώς αποδεκτά συμπεράσματα.
Τα παρωχημένα συστήματα των αυθεντιών, που θα μονολογούσαν και θα αποφάσιζαν για όλα, δεν είχαν θέση στην ελληνική πραγματικότητα. Αυτά λειτουργούσαν αποτελεσματικά στους άλλους λαούς, της Ανατολής και του Βορρά!
Όσες φορές επιχείρησε να επιβληθεί ο ηγεμόνας, εκθρονίστηκε από τους επόμενους επίδοξους και αυτοί με την σειρά τους από τους επόμενους. Ποτέ δεν έγινε συλλογικά αποδεκτός  κάποιος απολυταρχικός μονάρχης και αυτό ώθησε τους Έλληνες να επινοήσουν συστήματα εξουσίας, που να περιλαμβάνουν περισσότερους του ενός ηγεμόνες. Η ολιγαρχία ήταν προτιμότερη της μοναρχίας και της τυραννίδας. Γρήγορα, οι ανατροπές ώθησαν την ανάγκη για νέες μορφές πολιτεύματος. Επινοήθηκε η δημοκρατία, η οποία εφαρμόστηκε σε πολλές μορφές και εκφάνσεις. Και αυτή όμως κράτησε λίγο! Η διαφθορά εκφύλισε το πολίτευμα και το χρεοκόπησε πολλές φορές.

Η αναζήτηση δίκαιου πολιτεύματος, που να επιτρέπει την ελεύθερη, αλλά με κανόνες διακίνηση ιδεών και ενεργειών των πολιτών, που όμως να προάγει την κοινωνία τους και από την προαγωγή αυτή να επωφελείται ατομικά ο κάθε πολίτης, έμεινε το ιδανικό ζητούμενο για τους Έλληνες.
 Στο ιδανικό αυτό πολίτευμα, θα έπρεπε να περιορίζεται στο ελάχιστο η ατομική ελευθερία, αλλά αυτή να θυσιάζεται για το συλλογικό όφελος. Θα έπρεπε να υπάρχει δικαιοσύνη και ισονομία (όχι όμως ισότητα)! Θα έπρεπε να εξασφαλίζει την πνευματική και την ψυχική ευδαιμονία και όχι την υλική πλεονεξία. Θα έπρεπε να προωθούνται οι επιστήμες, χωρίς δογματισμό. Θα έπρεπε να καλλιεργούνται οι τέχνες και να αναπτύσσονται ανεμπόδιστα όλοι οι τρόποι έκφρασης. Θα έπρεπε τέλος, να ασκείται ο σεβασμός στις δοξασίες και τα πιστεύω των άλλων.
Η εξελικτική πορεία των Ελλήνων στο ταξίδι τους αυτό, ανακόπηκε βίαια από την Ρωμαϊκή κατοχή και έκτοτε δεν αποκαταστάθηκε ποτέ!
Μικρά βήματα έγιναν και γίνονται, όμως ο βαρβαρικός πέλεκυς των πολιτισμικών ουραγών (Ευρωπαίοι), ανακόπτει την φυσική μας εξέλιξη.  Οι μιμητές μας, αδυνατούν να ερμηνεύσουν τον ευεργέτη τους και τον πνίγουν.
 Σήμερα οι Έλληνες, φαίνονται στα μάτια των Ευρωπαίων, ως άναρχοι, ανοργάνωτοι και απείθαρχοι. Δεν μπορούν να αντιληφθούν, πως οι δημιουργοί του δικού τους πολιτισμού (αυτού που μιμήθηκαν), δεν θέλουν να τον εφαρμόζουν και να τον τηρούν. Δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι οι δημιουργοί του πολιτισμού τους, δεν βολεύονται στα εσκαμμένα.   
Οι Έλληνες ψάχνουν να βρουν το επόμενο πολιτισμικό βήμα. Γιατί η φύση του Έλληνα, δεν είναι να αναπαράγει τον εαυτό του. Η φύση του Έλληνα, είναι να δημιουργεί εκ του μηδενός. Αενάως! Ψάχνει και βρίσκει λύσεις, εκεί που οι άλλοι παραιτούνται από το αδιέξοδο.
Ένας λαός ηγετικός από την φύση του, δεν βολεύεται με αυτά που έφτιαξε, αλλά προσβλέπει σε νέα δημιουργία.
Ο Έλληνας μέσα στη χώρα του ασφυκτιά! Πνίγεται από τους ομοειδείς του, γιατί δεν του δίνουν χώρο εξουσίας και πεδίο αυτενέργειας. Μόλις αυτός, βρεθεί σε άλλη «πολιτισμένη» χώρα, αμέσως απελευθερώνεται και κυριαρχεί. Κυριαρχεί γιατί βρίσκεται σε ένα μη ανταγωνιστικό πεδίο, όπου οι «άλλοι» έχουν μάθει να πειθαρχούν σε κανόνες και θεωρούν αυτονόητο πως δεν πρέπει να παραβιάζονται. Οι «άλλοι» λειτουργούν εύρυθμα και οργανωμένα.  Οι «άλλοι» φτιάχνουν χώρες που λειτουργούν «ρολόι», που όμως πήραν έτοιμους τους κανόνες της κοινωνίας και απλά τους εφάρμοσαν, όπως ξέρουν πολύ καλά (αλλά μόνο αυτό) να κάνουν. Βελτιώνουν τις λεπτομέρειες, αλλά δεν μπορούν να δημιουργήσουν καινοτόμα. Δεν είναι άναρχοι! Είναι πειθήνιοι. Όταν βρεθεί ο Έλληνας ανάμεσά τους, τον αποδέχονται ως ηγέτη, ως πολιτισμικό δαίμονα. Είναι ο ρόλος τους να ηγεμονεύονται και ρόλος του Έλληνα να ηγεμονεύει.
 Ο Έλληνας είναι άναρχος γιατί είναι ο ίδιος αρχηγός.  Ο υπέρμετρος εγωισμός του και η υπερφίαλη αυτοπεποίθησή του, είναι οι αιτίες της αρχομανίας του.
  Η ανάγκη όμως για κοινωνική οργάνωση, τον κάνει να αποδέχεται όρια στην παρόρμησή του για να άρχει. Επειδή γνωρίζει εξ ιδίων ότι η εξουσία διαφθείρει συνειδήσεις και πρέπει να ασκείται με μέτρο, επινόησε μηχανισμούς που να ελέγχουν αυτόν που την ασκεί. Έτσι σχεδόν κάθε πολιτικό σύστημα που επινόησε στην κλασσική εποχή, είχε την ιδιότητα να αυτοελέγχεται και να αυτοπροστατεύεται από την καταχρηστική εξουσία των αρχόντων. Στη Σπάρτη, οι βασιλείς, ελέγχονταν από την Απέλλα και τους Εφόρους. Στην Αθήνα, οι πολιτικοί εξελέγοντο ή κληρώνονταν, ενώ ελέγχονταν εξονυχιστικά τα περιουσιακά τους στοιχεία, πριν και μετά την θητεία τους! Η ποινή για διαφθορά, ήταν ο θάνατος.
 Οι φιλόσοφοι φρόντιζαν να φωτίζουν τον δρόμο της ηθικής και της ελευθερίας του πνεύματος. Εξήραν τις αρετές του ανθρώπου και τον ανέδειξαν στην «ισόθεη» θέση που του ανήκε! Οι σχέσεις των Ελλήνων με τους θεούς ήταν διαλεκτική. Υπήρχε «διάλογος» μαζί τους και όχι υποτέλεια, φόβος, δέος και δουλική λατρεία.
Είχαν επίγνωση για την Δημιουργό Αιτία και ουσιαστικά ήταν οι πρώτοι μονοθεϊστές. Δεν δογμάτισαν την γνώση τους για τον δημιουργό. Δεν έπλασαν «θρησκεία». Ήθελαν τη Γνώση να κυκλοφορεί ελεύθερα μεταξύ των αναζητητών και των φιλοσόφων, ενώ έδιναν ελεγχόμενα την δυνατότητα πρόσβασης, σε όλους.
Αυτό που κυριαρχούσε στις συζητήσεις (και τα συμπόσια) μεταξύ των Ελλήνων, ήταν  τέχνη του λόγου, η απλότητα, η σαφήνεια και η ελευθερία στην έκφραση, οποιασδήποτε ιδέας!
Ο σεβασμός στο δικαίωμα του λόγου, ήταν απόλυτος! Ακόμη και οι δούλοι, είχαν δικαίωμα στο λόγο. Οι Έλληνες ήξεραν να προστατεύουν τα ιδιαίτερα πνευματικά τους προσόντα.
 Η ευρύτητα του πνεύματος και της σκέψης, δεν επέτρεπαν δογματισμούς.
Οι αδογμάτιστοι και ελεύθεροι Έλληνες, δεν μπορούσαν να χωρέσουν σε δεσποτικούς κανόνες αυταρχισμού και εξουσιομανίας.
 Είχαν την ελευθερία να επιλέγουν διαρκώς το καινοτόμο. Χωρίς ενδοιασμούς και ενοχές.
Δοκίμαζαν κάθε ιδέα που θα ήταν ωφέλιμη για τον πολιτισμό τους. Επινόησαν όλα τα πολιτεύματα. Επινόησαν όλες τις φιλοσοφικές σχολές και εξέλιξαν τις επιστήμες, σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ποτέ δεν είδαν την γνώση αποσπασματικά, όπως κάνουν οι σημερινοί επιστήμονες με την μονόπλευρη εξειδίκευση. Είχαν σφαιρική αντίληψη του κόσμου και ολιστική θεώρηση της επιστήμης. Ήταν αυτό που λέμε, πανεπιστήμονες. Απεύφυγαν έτσι τον επιστημονικό δογματισμό και μπορούσαν να έχουν πάντοτε επαφή, με την πολυεπίπεδη Αλήθεια.
Αυτοί οι Έλληνες δεν έπαψαν να υπάρχουν, επειδή κάποιοι θέλησαν να παραχαράξουν την αυθεντική ταυτότητά τους. Υπάρχουν και βρίσκονται παντού! Είναι οι πραγματικοί άναρχοι της ανθρωπότητας, διότι είναι οι μόνοι που δεν  μπορούν να ποδηγετηθούν. Είναι οι πραγματικά ελεύθεροι νοήμονες, που η φύση τους κατευθύνει να εξελίσσονται προς την ενθέωση και να φωτοδοτούν τον δρόμο στους υπόλοιπους.
 Τέτοιοι άνθρωποι, δεν μπορούν να αφήνονται σε χέρια σατραπών και να μένουν ήσυχοι.
Κάθε σατράπης, θα πρέπει να φοβάται την νομοτελειακή ανάδραση που θα επιφέρει η καταπίεση και αδικία στους άναρχους Έλληνες!
Είναι θέσφατος όρος, η ελευθερία πάση θυσία για κάθε Έλληνα.

ΛΥΚΙΟΣ.
15 σχόλια:

 1. Πολύ ωραιο αρθρο φίλε Λύκιε. Συμφωνούμε οτι ειμστε αναρχικος λαός και αυτο το γνωριζουνκαιμοι εχθροι μας γιαυτο και μας πολέμανε τοσο σκληρά γιατι ξέρουν οτι δεν λυγαμε και δεν υποτασόμαστε. Ξερουν οτι αμα μπορέσουν να τσακισουν εμάς, μετα οι υπόλοιποι λαοί, ειναι παιχνιδακι. Κώστας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλε Κώστα, χαίρομαι που συμφωνείς με τις απόψεις μου. Πράγματι, είμαστε το αγκάθι στο σχέδιο των επικυρίαρχων εχθρών του ελληνισμού και αποτελούμε τον κύριο στόχο τους για την εξουθένωσή μας. Αν λυγίσει ο ελληνικός λαός, τότε θα σβήσει κάθε ελπίδα αναγέννησης της ανθρωπότητας.
   ΛΥΚΙΟΣ.

   Διαγραφή
 2. Καλημέρα.
  Πολύ συγκροτημένο και μεστό αυτό το άρθρο σου Λύκιε.Αν και γνωρίζεις πως δεν λειτουργώ συνήθως με τον γνώμονα της εθνικής ανύψωσης, νομίζω ότι οφείλω να σου δώσω τα συγχαρητήρια μου!

  Α-Ω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλε Α-Ω, σε ευχαριστώ για τον έπαινο. Ασχέτως με το αν λειτουργείς με τον δικό σου γνώμονα, κάποια πράγματα που είναι αληθή, πρέπει να λέγονται! Με την ευκαιρία θέλω να διευκρινίσω, ότι η παροδοχή της πραγματικότητας, δεν μπορεί να εμποδίζεται από ιδεολογίες και εμμονές. Θα πρέπει να απελευθερωθούμε από τις ιδεολογικές αγκυλώσεις και να μην διστάζουμε να αντικρίσουμε την αλήθεια ωμά και καθαρά. Αυτό λέω μέσα στο άρθρο μου. Εμείς οι Έλληνες, χαρακτηριζόμαστε από την ικανότητά μας να ερευνάμε την αλήθεια χωρίς δογματισμούς και αγκυλώσεις, γιατί είμαστε ελεύθεροι διανοητές! Είμαι σίγουρος ότι μέσα από αυτά τα λόγια, είδες τον ίδιο σου τον εαυτό, φίλε μου. Σίγουρα διαπίστωσες πως το άρθρο περιγράφει την δική σου φύση! Και δεν είσαι μόνο εσύ που το διαπιστώνεις, αλλά λίγο πολύ, όλοι οι Έλληνες.
   Όσο κι αν κάποιοι ενοχλούνται από τις αλήθειες και προσπαθούν να τις "εξαφανίσουν" με τους εμβόλιμους ιδεαλισμούς τους, η ύπαρξη των φυλών και των εθνών είναι αρχέγονη και εξηγεί όλες τις πολιτισμικές και βιολογικές διαφορές μεταξύ των ανθρώπων. Οι επιστήμες της εθνολογίας, της ανθρωπολογίας και της γενετικής βιολογίας, είναι αδιάψευστοι μάρτυρες των όσων σας αναφέρω. Επίσης μια καλή προσέγγιση στην πραγματική ιστορία των εθνών, αποκαλύπτει πολλά και διαψεύδει τα περισσότερα της "επίσημης" κατασκευασμένης ιστορίας των σχολείων.
   Προτείνω λοιπόν ένα βιβλίο: "Η καταγωγή των Ελλήνων" του Δ. Δημόπουλου. Εκεί θα διαπιστώσετε τι λέει η επιστήμη της ανθρωπολογίας για την προέλευση των "βορείων" Δωριέων, Αιολών, Ιώνων, κτλ. και τι σχέση είχαν με τους πρωτοέλληνες Πελασγούς, Κρήτες, κτλ.
   Ας μην κάνουμε το χατήρι των σιωνιστών, να μας "μαθαίνουν" όπως θέλουν αυτοί, την δική μας ιστορία!
   Και πάλι σε ευχαριστώ φίλε Α-Ω!
   ΛΥΚΙΟΣ.

   Διαγραφή
 3. Φίλε μου Λύκιε σε χαιρετώ και σου εύχομαι ολόψυχα σε σένα και την οικογένεια σου Καλή Χρονιά με υγεία, φώτιση και προσωπικές επιτυχίες!
  Ως γνωστόν όντας αναγνώστης απο την αρχή του ιστολογίου σου, έχω εκφράσει τον θαυμασμό μου για τον τρόπο γραφής σου, τις ιδέες σου και την τεκμηρίωση των απόψεων σου. Είναι σπάνιο να βρίσκεις ανθρώπους που να σου μιλάνε με την "πένα τους" και να μπορούν να εμβαθύνουν σε έννοιες και λέξεις.
  Αν και το άρθρο αυτό θεωρώ ότι λίγο πολύ επαναλαμβάνει κάποιος σκέψεις απο ένα παλαιότερο άρθρο σου "ΜΗΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΗΛΙΘΙΟΣ ΛΑΟΣ", μας καταδεικνύει ακόμη μια φορά την ιδιαίτερη φύση του Ελληνα σε παγκόσμιο επίπεδο.
  Νομίζω ότι εάν επικεντρωνόσουν ίσως περισσότερο στα ψυχικά γνωρίσματα του Ελληνα, όσον αφορά την συμπεριφορά του και να ταυτίσεις τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, σύμφωνα με την γονιδιακή μνήμη μαζί με την δυνατότητα που του προσφέρεται της παιδείας και την πνευματικής αφύπνισης, τότε ίσως να μπορούσες να φτιάξεις έναν άνθρωπο - Ελληνα με τις καλύτερες προδιαγραφές!
  ΧΙΛΩΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλε μου Χίλων, σε χαιρετώ και ανταποδίδω τις όμορφες ευχές σου!
   Μας έλειψε η παρουσία σου, από την παρέα του Καταχθόνιου Δαίμονα, ενός τόσο σημαντικού συζητητή.
   Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια φίλε μου, αν και πιστεύω πως με υπερεκτιμούνε!
   Στο άρθρο αυτό, επιδίωξα να τονίσω την άναρχη φύση του Έλληνα και να εξηγήσω σε ποιους λόγους αυτή οφείλεται. Ίσως κρύφιος στόχος μου, να ήταν η αντιπαράθεση με την εσφαλμένη αντίληψη της θεωρητικής αναρχίας, που προέκυψε ως ιδεολόγημα ανεφάρμοστο πρακτικά και προήλθε από σιωνιστές της αριστερής "διανόησης" (Κροπότκιν, Μπακούνιν, κτλ). Ήθελα να δείξω την αληθινή και εφαρμόσιμη αναρχία, όπως την εφαρμόζουν οι Έλληνες, εδώ και χιλιάδες χρόνια.
   Δεν είναι βέβαια στις προθέσεις μου, να "φτιάξω άνθρωπο - Έλληνα με τις καλύτερες προδιαγραφές", αλλά μου αρκεί να περιγράψω τον ήδη υπάρχοντα!
   ΛΥΚΙΟΣ.

   Διαγραφή
 4. Γεια σου Χιλωνα!! Μου αρεσε το σχόλιο σου, αλλα και η απάντηση του Λυκιου επίσης!!! Κωστας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Άναρχος Θεός - Byzantine Christmas Carols
  http://www.youtube.com/watch?v=h1yAaau0lCc

  Α-Ω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Καιρό έχεις να μας ξαναδώσεις ένα τόσο ωραίο άρθρο σου φίλε μου ΛΥΚΙΕ .
  Θυμίζουν εκείνες τις πάλαι ποτέ καλές εποχές που άρχιζες να αρθρογραφείς και τα άρθρα σου ταξίδευαν στο κάπως πρωτόγονο Ελληνικό διαδίκτυο .

  Πόσο πολύ συμφωνώ με όλα αυτά που γράφεις το γνωρίζεις πολύ καλά .
  Ο τρόπος γραφής σου στο πέρασμα των καιρών έγινε πιο μεστός και διαφαίνεται αυτό σου το συναίσθημα της εξύψωσης του ηθικού γράφοντας αληθή στοιχεία .

  Αυτό που εγώ στάθηκα είναι στο : << Ο Έλληνας είναι άναρχος γιατί είναι ο ίδιος αρχηγός. >>

  Αυτήν είναι η πραγματική δομή ενός Έλληνα .
  Δεν έχει μάθει να αρέσκεται σε αυτά που του σερβίρουν, δεν έχει μάθει δε να προσκυνά γι'αυτό και γράφω πολύ συχνά ότι είμαστε εμείς γεννημένοι να δώσουμε λύσεις .

  Γιατί απλά αν δεν τα καταφέρουμε εμείς ... που είμαστε εκείνη η δοκιμαστική χοάνη των τραγελαφικών που ήδη συμβαίνουν , δεν πιστεύω ότι μπορεί να τα καταφέρει άλλος λαός φίλε μου .

  Για ακόμη μια φορά πιστεύω ότι ο δαίμων του τυπογραφείου πρέπει να κλέψει αυτό το άρθρο σου και να το προωθήσει γιατί αξίζει και ο επισκέπτης θα αποκομίσει αυτά που προσπαθούν να του διαβάλουν .


  ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΜΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟ

  Α Ρ Μ Α Γ Ε Δ Ω Ν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλε μου Αρμαγεδών, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και χαίρομαι που για ακόμη μια φορά, φαίνεται η συνταύτιση των απόψεών μας, σε ότι αφορά τους Έλληνες και την κοινή μας πορεία.
   Δεν με απασχολεί αν ο "δαίμων του τυπογραφείου" θα "κλέψει" και αυτό το άρθρο, αφού μου αρκεί που το διάβασαν οι φίλοι ενός άλλου Δαίμονα: του Καταχθόνιου! Χα χα!
   Είμαι βέβαιος φίλε Αρμαγεδών, ότι η στιγμή της παγκόσμιας ελληνικής αναγέννησης, πλησιάζει, με μια νέα "πρόταση" κοσμοϊστορικά πρωτόγνωρης για την πρόσφατη ανθρωπότητα! Αυτήν, την ετοιμάζουμε εμείς!
   ΛΥΚΙΟΣ.

   Διαγραφή
 7. Καλημέρα.
  Νομίζω Λύκιε πως αυτό το άρθρο πρέπει να το βάλεις εδώ μέσα γιατί βοηθάει στην κατανόηση του Έλληνα, της διανόησης και της ψυχοσύνθεσης του!

  http://ksipnistere.blogspot.gr/2012/10/blog-post_2252.html

  ΔΕΝ ΣΥΝΗΘΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΟΥΚ ΕΙΘΙΣΤΑΙ ΤΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙ ΠΡΟΣΚΥΝΕΕΙΝ

  Α-Ω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διάβασα το άρθρο και ουσιαστικά έρχεται ως επίρρωση των όσων ισχυρίζομαι στο άρθρο μου. Οι Έλληνες, δεν προσκυνούσαν ΚΑΝΕΝΑΝ άνθρωπο, μα ούτε και θεό!
   Σέβονταν τις αρχές και τις αξίες τους, αγαπούσαν και τιμούσαν, αλλά δεν πουλούσαν την ψυχή τους σε καμία "δύναμη", παραδίδοντας τον εαυτό τους ως δούλο!
   Όμως, κάτω από αυτό το άρθρο, είδα "συνομιλίες" που δεν θα ήθελα να δώσω τροφή να έρθουν και εδώ. Ας αρκεστούμε σε αυτά που έχουμε και ας μην φέρουμε εδώ την λαίλαπα της μισαλλοδοξίας και του φανατισμού.
   ΛΥΚΙΟΣ.

   Διαγραφή
  2. Ο.Κ.....Δικαίωμα.
   Πάντως να είσαι σίγουρος πως δεν εννοούσα να μεταφερθούν και τα σχόλια.........;)

   Α-Ω

   Διαγραφή
  3. ...εννοείται! Αλλά μας εγγυάσαι ότι δεν θα μετακομίσουν εδώ οι "καλοπροαίρετοι" σχολιαστές από εκεί;
   ΛΥΚΙΟΣ.

   Διαγραφή
  4. ΧΕΧΕ!Μα κάποιοι από αυτούς βρίσκονται ήδη εδώ...;)
   Γνωρίζουν όμως πολύ καλά πως εδώ μέσα δεν τους παίρνει να κάνουν ταρζανιές τέτοιου είδους.......και όταν κάποιοι από αυτούς το επιχείρησαν έφαγαν άμεσος τα μούτρα τους γιατί από την αντίδραση του συνόλου των σχολιαστών πήραν αυτό που τους άξιζε και πάντα με το γάντι!

   Α-Ω

   Διαγραφή

Αφήστε το σχόλιό σας
Φίλοι του ιστολογίου, παρακαλώ να κάνετε ελεύθερα τον σχολιασμό σας, αλλά να απέχετε από ύβρεις και προσβολές προσώπων, καθώς και να χρησιμοποιείτε την Ελληνική γλώσσα και γραφή (όχι greeklish). Προσβλητικά και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται. Επίσης διαγράφονται spam και διαφημίσεις άλλων ιστολογίων, αλλά και κάθε άλλο σχόλιο που δεν συνάδει με το ύφος και το ήθος που ορίζει ο δημιουργός και διαχειριστής του ιστολογίου.

Τα σχόλια ελέγχονται πριν δημοσιευθούν.


.