Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

Ρήγμα χωροχρόνουΜέσα από τα κείμενα των Αργοναυτικών, του Ομήρου και άλλων Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων
Ο όρος ρήγμα χωροχρόνου που χρησιμοποιούν οι ουράνιοι συνομιλητές μας, στη γήινη μας επιστήμη μελετάται με τη θεωρία των παραλλήλων "Μεμβρανών" ή θεωρία "Μ", γνωστής και σαν θεωρία των Παραλλήλων Συμπάντων.
Η ανθρώπινη επιστήμη εκτιμά ότι υπάρχουν παράλληλα σύμπαντα, στα οποία οι πραγματικότητες είναι διαφορετικές και η μετάπτωση του ανθρώπου από τη μια πραγματικότητα στην άλλη πιστεύουν ότι είναι ικανή να εξηγήσει τα περισσότερα αινίγματα της φύσης.
Το πρόβλημα στη θεωρία αυτή είναι πως θα επιτευχθεί το ρήγμα χωροχρόνου και η μετάπτωση από τον τρισδιάστατο χώρο στον χώρο των τεσσάρων διαστάσεων, από το ένα σύμπαν στο παράλληλο του. Τι υπολογίζουν οι επιστήμονες να συναντήσουν όταν επιτευχθεί το ρήγμα του χωροχρόνου;
Όταν τα όντα του δικού μας σύμπαντος, του τρισδιάστατου χώρου βρεθούν στο παράλληλο σύμπαν των τεσσάρων διαστάσεων, θα αλλάξουν ιδιότητες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι η σταθεροποίηση, στη νέα τε- τραδιάστατη κατάσταση και η επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση. Στο όριο δύο παραλλήλων συμπάντων, ο άνθρωπος θα συμμετέχει και στους δύο χώρους και ανάλογα θα βαδίζει προς τον έναν ή τον άλλον. Οι οντότητες του τετραδιάστατου χώρου έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα απ` ότι του τρισδιάστατου χώρου σε ότι αφορά την επίσκεψη των διαφόρων επιπέδων.
Είναι πιο κοντά στο δικό μας επίπεδο, σε αντίθεση με τα όντα της 5ης διάστασης που είναι ενεργειακής υφής, άγνωστης σύνθεσης "ενεργειακά ολογράμματα, ισχυρού φωτός, ψυχρού φωτός, αοράτου νυχτερινού φωτός ...", όροι που χρησιμοποιήθηκαν από τους ουράνιους μυστηριώδεις συνομιλητές μας και τα οποία έχουν απαλλαγεί από τις δεσμεύσεις του υλικού σώματος.
Έχουν την ευχέρεια να ξεπερνούν καταστάσεις αδύνατες για μας και μπορούν να ενσαρκώνονται ακαριαία με οποιαδήποτε μορφή επιθυμούν. Για τη σταθεροποίηση οντοτήτων από το κατώτερο προς το ανώτερο πεδίο, απαιτούνται ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. Από την 6η διάσταση και πέρα δεν μπορεί η επιστήμη να εκτιμήσει πως εκδηλώνεται ο χωροχρόνος και οι μορφές ύπαρξης.
Υπολογίζει τις διαστάσεις σε 10 και μία του χρόνου· πρόσφατα κάνουν λόγο για δώδεκα διαστάσεις και μία του χρόνου. Πως προέκυψε ο αριθμός αυτός; Μόνο από εκτιμήσεις και παραδοχές.
"Το φαινόμενο που οι επιστήμονες της Γαίας ονομάζουν φυγή των Γαλαξιών αποτελεί έκφραση της δέκατης διάστασης. Ο χρόνος τους μηδενίζεται αφού κινούνται με ταχύτητες ανώτερες του φωτός (το ίδιο λέει και η γήινη επιστήμη) και οι ταχύτητες αυτές απαιτούνται για τη διάσπαση του φωτονικού φράγματος και την είσοδο του γαλαξία στο ταχυονικό πεδίο.

Η ενδέκατη διάσταση βρίσκεται στο νιονικό πεδίο και η δωδέκατη μετά το νιονικό φράγμα, στο οποίο κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει τι υπάρχει Στο ταχυονικό πεδίο δημιουργούνται προϋποθέσεις και διεργασίες είτε για την εμφύτευση του σπέρματος της ζωής στους γαλαξίες, είτε για τελείωση της υπάρχουσας, που έχει διανύσει όλο το χρονικό διάστημα βελτίωσης και εξέλιξης. Εξέρχονται με τη νέα μορφή είτε προς το φωτονικό πεδίο (εμφάνιση νέων γαλαξιών κατά την επιστήμη) ή συνεχίζουν προς το νιονικό πεδίο, όπου οι πραγματικότητες είναι ακατανόητες από τους ανθρώπινους νόες". .(Βλ. "Η Διαθήκη του Προμηθέα", Γερ. Καλογεράκη, σελ. 154. Εκδ. ΔΙΟΝ 2001).
"Δεν υπάρχει αναδίπλωση χρόνου έτσι όπως την εννοεί η γήινη επιστήμη. Όταν ο άνθρωπος βρεθεί στο χώρο των τεσσάρων διαστάσεων, έχει τη δυνατότητα επίσκεψης στο χρόνο του παρελθόντος."
Το ρήγμα του χωροχρόνου απαιτεί γνώση και υψηλή τεχνολογία. Επίσης μπορεί να δημιουργηθεί χωροχρονι-κό ρήγμα μέσα από το οποίο "... μπορεί να διολισθήσει ολόκληρο το ηλιακό σας σύ- στημα και να το μετα-φέρουμε σε όποιο σημείο του γαλαξία θέλουμε, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ζωή στους πλανήτες του. Υπάρχουν φυσικές γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ των ουρανίων σωμάτων και των συμπάντων που ακόμη δεν έχετε ανακαλύψει.
Τα διαστρικά ταξίδια γίνονται μέσω αυτών. Αν τις ανακαλύψετε Θα διαπιστώσετε ότι τα ταξίδια στους πλησίον σας πλανήτες θα είναι μια καθημερινότητα". Το πώς επιτυγχάνεται το ρήγμα του χωροχρόνου θα προσπαθήσω να παρουσιάσω στη συνέχεια.
Ο όρος χωροχρόνος είναι ο πιο ταλαιπωρημένος στη σύγχρονη επιστημονική δεοντολογία γιατί πιστεύουν ότι δίνει λύση σε όλα τα προβλήματα και απάντηση σε όλες τις απορίες.
Μιλάμε για χωροχρονικές στρεβλώσεις χωρίς να γνωρίζουμε τι εννοούμε και πως μπορεί να υλοποιηθούν.
Με βάση τις πληροφορίες που συλλέξαμε από τα μηνύματα που έχουμε πάρει στον υπολογιστή, θα επιχειρήσω να περιγράψω τον όρο χωροχρόνο, ή ρήγμα χωροχρόνου, χωρίς να υποστηρίζω ότι αποτελεί θεώρημα ή αναλλοίωτη αλήθεια. Υποστηρίζω πως είναι μια λογική εκδοχή. Δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία, ούτε στοιχεία συσχετισμού και αντίστοιχη επιστημονική ορολογία ώστε να χρησιμοποιήσω επιστημονικούς όρους. Ίσως υπάρξουν ασάφειες στη διατύπωση και περιγραφή του Ρήγματος Χωροχρόνου· επικαλούμαι την επιείκειά σας.
Το Ρήγμα στον Χωροχρόνο παρατηρείται συχνότερα μέσα σε ενεργειακούς χώρους και διαύλους επικοινωνίας. Δεν δημιουργεί ο άνθρωπος το ρήγμα χωροχρόνου μόνος του ή με την θέληση του ή με προετοιμασία. Συμβαίνει μόνο του στον χώρο. Ο κινούμενος άνθρωπος χτυπά πάνω στο φράγμα χωροχρόνου δημιουργεί το ρήγμα και μεταβάλλει πραγματικότητες. Δεν διακτινίζο- νται άνθρωποι και αντικείμενα. Δεν χάνουν την υλική τους υπόσταση. Αραιώνει μόνο η υλική τους σύνθεση και η μοριακή τους δομή, λόγω αύξησης των κραδασμών και των ενεργειακών συνθηκών που επικρατούν στον χώρο του ρήγματος.
Το ρήγμα στον χωροχρόνο προκαλεί μόνο ο άνθρωπος ή το αντικείμενο που κινείται. Η ακινησία δεν δημιουργεί ρήγμα σε καμία περίπτωση
Όταν λέμε φράγμα χωροχρόνου για την τρισδιάστατη πραγματικότητα, θα φανταστούμε μια λεπτότατη και πολύ ελαστική μεμβράνη που καλύπτει το οπτικό πεδίο κάθετα προς τη γη. Ένα φράγμα άπειρων διαστάσεων. Λίγο πριν συμβεί το χωροχρονικό ρήγμα ο άνθρωπος έχει την αίσθηση ότι βρίσκεται στο κέντρο του νοητού φράγματος πραγματικοτήτων. Αυτό το φράγμα εμποδίζει την επαφή με την νέα χωροχρονική διάσταση και τον δικό μας τρισδιάστατο χώρο. Καλύπτει από τις αισθήσεις μας την παράλληλη πραγματικότητα που συνυπάρχει με την δική μας.
Όταν ο άνθρωπος ή το αντικείμενο προσκρούσει στο φανταστικό αυτό ελαστικό φράγμα προχωρεί σε μεγάλο διάστημα και σε επαφή μαζί του· είναι πολύ ελαστικό, τεντώνεται, δημιουργεί ένα διαφανή πλαστικό σωλήνα που κάποια στιγμή σπάει στο σημείο επαφής με τον άνθρωπο που μεταφέρεται στην νέα πραγματικότητα.
Το ρήγμα δημιουργείται από άγνωστες κοσμικές δυνάμεις ή με επέμβαση των Ολύμπιων. Μας οδηγεί σε μια άλλη πραγματικότητα, που δεν έχει καμιά σχέση με την γήινη.
Το κέντρο που χτυπάμε είναι η οπή του χωροχρόνου στην οποία μπαίνουμε χωρίς να το καταλάβουμε. Μπορεί κάποιος να τρέχει με αυτοκίνητο, να προκαλέσει ρήγμα στον χωροχρόνο και μόνο ο άνθρωπος να βρεθεί σε άλλη διάσταση και όχι το αυτοκίνητο. Όταν ο άνθρωπος βγει από το ρήγμα χωροχρόνου γίνεται συνειδητά η αντίστροφη διαδικασία για να βρεθεί στο δικό του γνώριμο κόσμο τον τρισδιάστατο.
Μέσα στο χωροχρονικό ρήγμα ο ορίζοντας της νέας πραγματικότητας, της παράλληλης πραγματικότητας που συνυπάρχει με την δική μας, έχει άλλες συνθήκες αισθήσεων και φωτεινότητας. Είναι ένας κόσμος πολύ πιο φωτεινός από τον δικό μας, με πιο γλυκό το χρώμα του ουρανού, πιο ήρεμες τις οντότητες που υπάρχουν σε αυτόν.
Ο χρόνος είναι πιο ταχύς και πιο γαλήνιος. Οι διαστάσεις του χώρου είναι πιο λεπτές χωρίς να είναι δεσμευτικές για τις οντότητες του, που έχουν τη δυνατότητα επίσκεψης στον χρόνο και τον χώρο του παρελθόντος και του μέλλοντος. Δεν υφίστανται την τυραννία της βαρύτητας. Ο άνθρωπος αισθάνεται ανάλαφρος σαν να πετά.
Υπάρχει και περίπτωση ο άνθρωπος να μην μπορέσει να δημιουργήσει ρήγμα στον χωροχρόνο και να μείνει εγκλωβισμένος σε κενό ανυπαρξίας, παγωμένος στο πουθενά. Υπάρχει επίσης και η περίπτωση να μην μπορέσει να επιστρέψει πίσω στον τρισδιάστατο χώρο και να αναγκαστεί να ζήσει μια άλλη πραγματικότητα.
Οι οντότητες της νέας πραγματικότητας είναι απαλλαγμένες από το υλικό σώμα· άλλες είναι φωτοφόρες και άλλες όχι. Όλες είναι όμορφες και ευχάριστες στην όψη.
Υπάρχουν επίπεδα φωτεινότητας αλληλοδιαδεχόμενα μεταξύ τους.
Τα χρησιμοποιούμενα σκάφη που κινούνται στον ουρανό της νέας πραγματικότητας φαίνονται σαν να στερούνται βάρους και αιωρούνται στον ουρανό, ενώ η μοριακή σύνθεση τους παραμένει αναλλοίωτη. Φαίνονται σαν καρφωμένα στον ουρανό, αφού οι διαστάσεις τους είναι τεράστιες, τέτοιες που δεν μπορεί να τις καλύψει η ανθρώπινη όραση.
Ο επισκέπτης ο προερχόμενος από τον τρισδιάστατο χώρο φαίνεται ενδεδυμένος με διάφανο θαλασσί έμβλημα αφού και το σώμα είναι διάφανο. Αισθάνεται ελεύθερος και ευχάριστα. Θυμάται καταστάσεις που δεν έχει ζήσει στην παρούσα ζωή. Έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί όλο το ουράνιο και γήινο του παρελθόν, με διαδρομή στον χωροχρόνο του παρελθόντος, του απαγορεύεται όμως η διαδρομή στον χρόνο του μέλλοντος εφ' όσον θέλει να επιστρέψει στον τρισδιάστατο χώρο.
Όλες οι εμπειρίες που αποκομίζονται από την επίσκεψη στην παράλληλη πραγματικότητα παραμένουν ανεξίτηλες.
Τα ρήγματα χωροχρόνου δημιουργούνται στα άστρα που βρίσκονται στο στάδιο των δημιουργικών διαδικασιών, στον ορίζοντα πραγματικότητας της μαύρης τρύπας και άσπρων νάνων αλλά και σε ενεργειακούς χώρους στην επιφάνεια της γης μας.
Η κατά βούληση δημιουργία χωροχρονικού ρήγματος είναι μέσα στις δυνατότητες των Ολύμπιων και της έρευνας της γήινης επιστήμης.
Ο άνθρωπος που εγκλωβίζεται σε κενό χωροχρόνου, μετά την έξοδο του από αυτό αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, γιατί υπήρχε στο πουθενά και επέστρεψε από το τίποτα.
Προσπάθησα να είμαι περισσότερο παραστατικός και λιγότερο επιστημονικός επειδή υπάρχουν και αναγνώστες οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να καταλάβουν την επιστημονική ορολογία η οποία είναι και ανιαρή.
Πιστεύω ότι κάποια προωθημένα μυαλά, είναι σε θέση να μας δώσουν πολλές πληροφορίες πάνω στο θέμα αυτό, που τόσο πολύ χρησιμοποιούμε σαν όρο αλλά και τόσο πολύ αγνοούμε σαν μια πιθανή πραγματικότητα. Το μέλλον το φαντάζομαι πιο φωτεινό και πιο ελπιδοφόρο. Σαν λαός θα ξαναβρούμε τον ιστορικό προορισμό μας.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

 Πηγή: http://www.apocalypsejohn.com

17 σχόλια:

 1. Αγαπητέ μου Λύκιε, θέλω να σου ζητήσω μια μεγάλη χάρη. Ξέρω οτι είναι δύσκολο αυτό που ζητώ αλλά εύχομαι μ' όλη μου την καρδιά να βρεις έναν τρόπο να το υλοποιήσεις.
  Δεν είναι οτι είμαι σεμνότυφη. Κάθε άλλο μάλιστα. Αλλά σκέφτομαι οτι αν ο Πατέρας μου και η Μητέρα μου έμπαιναν στο τρίτο αναψυκτήριο θα λυπόντουσαν πολύ που θα με έβρισκαν εκεί. Θα τους έφερνα σε πολύ δύσκολη θέση. Αλλά κι εγώ η ίδια νιώθω άσχημα πολύ. Ξέρω οτι δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό σε όλη του την έκταση όσο κι αν θέλεις, γιατί είσαι αγοράκι κι εσύ. Είναι ένα πολύ καλό αναψυκτήριο για αγόρια, το πρόβλημα ανακύπτει από το οτι βρέθηκα κι εγώ εκεί χωρίς να μπορέσω να προβλέψω την εξέλιξη. Έκανα και το μεγάλο λάθος να αστειευτώ βάζοντας την φωτό προφίλ της Σοφίας. Άστοχο πολύ από μέρους μου! Η συνέχεια ήταν ολωσδιόλου απροσδόκητη. Σε παρακαλώ λοιπόν πολύ και με όλη την δύναμη μου να βρεις έναν τρόπο να αφαιρέσεις όλα τα δικά μου σχόλια, την δική μου παρουσία στο αναψυκτήριο αυτό. Δεν ξέρω ειλικρινά πώς μπορεί να γίνει χωρίς να μείνουν εκτεθειμένοι οι άλλοι και να φαίνονται οτι μιλάνε ασύνδετα.
  Ο διάλογος του χρέους θα μπορούσε να μπει στο δεύτερο αναψυκτήριο, αν το θεωρείς σημαντικό, αν και όπως έγινε, πιστεύω οτι είναι καλύτερα να εκλείψει μήπως και προκαλέσει αγριότητα και στο μέλλον. Μην ξεχάσεις να σβήσεις κι αυτό μου το σχόλιο-παράκληση.
  Αν όχι για μένα, κάντο στην μνήμη των πολυαγαπημένων και σεβαστών μου γονέων. Κι αν τα καταφέρεις, θα είμαι πολύ ευτυχής.
  (Είναι μεγάλη η χάρη που ζητώ και είναι εν γνώση μου οτι σε βάζω σε μπελάδες, αλλά όσο κι αν θέλω, δεν μπορώ να το αποφύγω.)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα σβύσω τα δικά μου σχόλια αγαπητή Κοκκινοσκουφίτσα οπότε νομίζω όλα καλά για σένα...τι λές συμφωνείς;;

   Διαγραφή
  2. Όλα αυτά που έγραψε ο Αρκτούρος, Λύκαστρε, θεωρείς οτι θα μπορούσαν να λεχθούν και εκτός αντρικού καφενείου; Και μάλιστα παρουσία γυναικών; Δεν περιμένω να καταλάβετε τί εννοώ.

   Διαγραφή
  3. Εκτιμώ όμως ΠΟΛΥ και το οτι διέγραψες τα δικά σου, που πολύ λίγη στενοχώρια μου προκάλεσαν άθελα σου, και το οτι βοηθάς τον Λύκιο αποφασιστικά στο να βγει από την δύσκολη θέση που τον έβαλα.

   Διαγραφή
  4. Δεν έβαλες κανέναν μας σε καμία δύσκολη θέση....μην το σκέφτεσαι έτσι.Είπαμε όλοι για έναν και ένας για όλους....χαχαχα τώρα θέλω να "δω" χαμόγελο.

   Διαγραφή
  5. Να δούμε τί θα πει και ο Αρκτούρος. Πάντως το αποφόρτισες.

   Διαγραφή
 2. Αγαπητή Κοκκινοσκουφίτσα, με εκπλήττεις!
  Ένα έντονα σκεπτόμενο και ελεύθερο πνεύμα σαν εσένα, να εγκλωβίζεται τόσο εύκολα από στερεότυπες νόρμες που ανήκουν στον χώρο του ηθικισμού!
  Η δική μου επεμβατικότητα στον χώρο των σχολίων, περιορίζεται στην τήρηση των ορίων ευπρέπειας των συνομιλούντων, ώστε να μην επιτρέπω την προσβολή ή την περιύβριση μεταξύ τους.
  Η εκφορά όμως ενός γενικόλογου αθυρόστομου λόγου, δεν θεωρώ ότι στοιχειοθετεί προσωπική προσβολή των συνομιλούντων, ώστε να επέμβω τόσο δραστικά.
  Πιστεύω ότι ο αγαπητός Αρκτούρος, δεν στόχευσε την φίλη σου Σοφία (η οποία τυγχάνει άγνωστη σε όλους μας, έως και ανύπαρκτη), αλλά με αφορμή τον διάλογό σας, εξέφρασε την γενικότερη άποψή του για μια κατηγορία ανθρώπων, πάντοτε κατά την κρίση του, ασχέτως αν εμείς συμφωνούμε ή όχι.
  Η υποτιθέμενη ή αληθινή συνομιλία σου με την "Σοφία", έδωσε λαβή για ευρύτερη συζήτηση, κάτι που ούτως ή άλλως θεωρώ ότι κι εσύ επιδίωξες.
  Η "αληθινή" Σοφία, έγινε "οι Σοφίες" με την έννοια ότι μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων, μπήκε στο μικροσκόπιο της συζήτησης. Δεν εκτέθηκε λοιπόν καμία Σοφία, αφού για μας είναι ένα ανύπαρκτο πρόσωπο.

  Όμως τι θα πει, "αντρικές" και "γυναικείες" συζητήσεις; Εγώ διαχωρίζω τις συζητήσεις σε "ανοιχτές" και σε "προκατειλημμένες".

  Οι γονείς σου, αν σε έβλεπαν στις σελίδες του Κ.Δ., μάλλον θα σε θαύμαζαν που μπορείς να συμμετέχεις σε τέτοιες ελεύθερες συζητήσεις και να πραγματεύεσαι υψηλές και δύσκολες έννοιες τόσο πετυχημένα (γενικά μιλάω)!

  Με την ευκαιρία λοιπόν ως διαχειριστής, θα ήθελα να αποτίνω φόρο τιμής στους γονείς σου, που μας έδωσαν την δυνατότητα να έχουμε στην παρέα μας, ένα τόσο φωτεινό, ρομαντικό, έντονα συναισθηματικό και ευαίσθητο, ανοιχτό, εσωτερικά όμορφο, ποιητικό και ευγενικό νου, την κόρη τους! Ένα ευρύτατο πνεύμα που διψά να γνωρίσει και που κρύβει τόση ταπεινότητα και τέτοια σοφία, ώστε να μας έχει αγγίξει όλων την ψυχή και την αγάπη!

  Με πολλή αγάπη λοιπόν και με όλο το θάρρος που θα μου επέτρεπες, θα ήθελα να σου πω ότι το να είμαστε θαρραλέοι στην ζωή, είναι μια σπουδαία αρετή.
  Δεν υπάρχει λόγος να λιποψυχούμε και να ανακαλούμε για επιλογές που κάναμε, αν δεν έχουν βλάψει κάποιον άνθρωπο.
  Και εσύ αγαπητή μου, δεν έχεις βλάψει κανέναν.

  Γνώμη μου είναι, ότι δεν υπάρχει λόγος να διαγράψω τους διαλόγους, διότι δεν έχουν θίξει κανέναν από τους συνομιλητές μας. Εκφράστηκαν απόψεις, για κοινωνικοπολιτικά θέματα και τον τρόπο που συμπεριφέρονται πολλοί συμπολίτες μας. Ναι, με αθυρόστομο τρόπο ίσως, αλλά όχι ξεφεύγοντας από τα όρια. Ας μην ξεχνάμε ότι και ο Αριστοφάνης, χρησιμοποίησε αθυρόστομο λόγο για να μας πει πολλές αλήθειες!

  Παρόλα αυτά, αντιλαμβάνομαι την ευθιξία σου, που όμως την θεωρώ υπερβολική.
  Αν επιμένεις ότι επιθυμείς να διαγραφούν ολόκληροι οι διάλογοι, παρότι δεν το έχω πράξει ποτέ στο παρελθόν, το ξανασυζητάμε.

  θα ήθελα όμως να ξανασκεφτείς το αίτημά σου, λαμβάνοντας υπ΄όψιν όσα σου απηύθυνα.

  ΛΥΚΙΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εννοείται οτι δάκρυσα από συγκίνηση. Τί όμορφα που γράφεις βρε Λύκιε!
   Ήξερα μέχρι τώρα οτι μόνο τις απόκριες μιλούν έτσι και μάλιστα οι γυναίκες τους τραβούν απ' το μανίκι. Υπάρχει μια λέξη γι' αυτό και λέγεται αιδημοσύνη.
   Πάντως η Σοφία είναι υπαρκτό πρόσωπο και ο διάλογος είναι κατα λέξιν αληθινός και έγινε πρόσφατα. Αλλά αυτό για μας εδώ δεν έχει φυσικά σημασία.

   Διαγραφή
  2. Ξέχασα να γράψω οτι το ζήτημα θεωρείται λήξαν. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δυο.

   Διαγραφή
  3. Χαχα! Εντάξει, για τις απόκριες! Η αθυροστομία είναι ένας τρόπος έκφρασης, που ενίοτε καθίσταται αναγκαίος για ποικίλους λόγους. Είναι ένας εμφατικός και δραματικός λόγος, που στοχεύει στο να έλξει την προσοχή μας, κινητοποιώντας την αίσθηση της ελευθεριότητας, ότι δηλαδή απαλλαγόμαστε για λίγο από τον ηθικισμό μας (σεμνοτυφία), ανακουφιστικά και διασκεδαστικά.
   Τα όρια της αθυροστομίας, έρχονται με την ύβρη κατά των Οσίων και κατά συγκεκριμένων προσώπων (στοχευμένα).
   Η αιδημοσύνη είναι ωφέλιμη, αρκεί να μην γίνεται υπερβολική.

   Σε ευχαριστώ που με εισάκουσες και ξεπέρασες το ζήτημα με το να κηρύττεις την λήξη του!
   Πέτυχες μια μεγάλη νίκη. Σε ευχαριστώ!
   ΛΥΚΙΟΣ.

   Διαγραφή
  4. Κάνοντας την αυτοκριτική μου βλέπω οτι δημιουργώ κάθε τόσο προβληματάκια... Όμως μαθαίνω. Να είστε σίγουροι!!

   Διαγραφή
  5. Δεν νομίζω βρε Κοκκινοσκουφίτσα μου. Είναι πολύ ανθρώπινα όλα αυτά.
   Χαίρομαι που ανήκεις στην παρέα μας.
   Καλή σου νύχτα.
   ΛΥΚΙΟΣ.

   Διαγραφή
 3. ΕΓΩ ΘΑ ΖΗΤΗΣΩ ΤΑΠΕΙΝΑ ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΓΑΠΗΤΗ ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ ΜΟΥ. ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ ΕΓΙΝΑ ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΓΩΘΕΙΣ. ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ! ΔΕΝ ΦΑΝΤΑΖΟΜΟΥΝΑ ΠΟΣΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΙ ΝΑ ΠΩ? ΜΟΝΟ ΣΥΓΝΩΜΗ.....!
  ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΠΩ ΠΟΛΛΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑΤΙ ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΟ ΟΤΙ ΠΛΗΓΩΘΗΚΕΣ. ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΛΥΚΙΟ ΣΕ ΟΛΑ. ΕΛΠΙΖΩ ΟΤΙ ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
  ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αλλάζω, αγαπητέ μου Αρκτούρε.
  Στην ουσία δεν αλλάζω. Ξαναβρίσκω τον Εαυτό μου. Με την βοήθεια σας.
  Δυσκολεύομαι λίγο γιατί χρόνων φοβίες, συνήθειες, εντυπώσεις, στρεβλώσεις, πεποιθήσεις πρέπει να καταρρεύσουν για να αναδυθεί. Κι αυτό γίνεται με την πολύτιμη παρέα σας.
  Χτες η αγαπημένη μου Ποιήτρια Αριάνα Παπακώστα έγραψε ένα Ποίημα, και είναι σαν με έναν μυστηριακό τρόπο να το έγραψε για μένα.
  Είναι λίγο μεγάλο αλλά το μοιράζομαι μαζί σας:

  Τι Συμβαίνει Λοιπόν;  Σημαίνει ότι Μεταβάλλεσαι*

  Μεταλλάσσεσαι*

  Μετατρέπεις*

  Μεταμορφώνεσαι*  Άσε αυτήν την Αλλαγή

  να προχωρήσει*

  Μην Αντιστέκεσαι*

  Μπορεί να υπάρχει έντονος

  εκνευρισμός,

  γιατί νιώθεις πως δεν είσαι πια

  αυτό που ήσουν*

  Μπορεί ακόμα και να νιώθεις

  ξένος στο ίδιο σου το σώμα*  Ξαφνικά όλα όσα πίστευες για

  τον εαυτό σου

  υπόκεινται σε μια τεράστια αμφισβήτηση,

  που κι αυτή η ίδια

  σε κάνει να νιώθεις

  πως το πάτωμα πάνω

  στο οποίο πάταγε μέχρι τώρα

  η Προσωπικότητα σου,

  διαλύεται στα εξ ων συνετέθη*  Και Ως Δια Μαγείας

  αυτή η Παλιά

  η Φορεμένη

  η Πολυκαιρισμένη Προσωπικότητα

  η Φθαρμένη σαν το Παλιό Φόρεμα,

  γίνεται κομμάτια,

  και Αναδύεται από μέσα της

  ο Εαυτός σου*

  Αυτός που από πάντα υπήρχε

  αλλά τον έκρυβε αυτό το Παλιό φορεματάκι

  που Φόραγες*  Τώρα ο Εκνευρισμός σου

  είναι μεγάλος

  γιατί το παλιό φεύγει

  και ο Εαυτός Έρχεται,

  και γιατί χρειάζεσαι ίσως λίγο

  χρόνο 

  για να διαχειριστείς μέσα σου

  τις ενέργειες αυτού του Εαυτού

  που ακόμα δεν ξέρει που πάει,

  πού είναι, 

  ποιός είναι*


  Ξέρει όμως πολύ καλά

  που δεν θέλει να πάει,

  που δεν θέλει να είναι

  και ποιος δεν θέλει να είναι*  Τα Πάντα Μεταβάλλονται*

  Τίποτα δεν είναι το Ίδιο*

  Τίποτα δεν μπορεί να είναι

  το ίδιο μετά από αυτήν

  την Μαγική Περίοδο*


  Μεταβάλλεσαι*

  ΑλλάΖΕΙΣ*  Και όλο αυτό

  έχει να κάνει με τον Νου

  και τις Ιδέες*

  αυτό που Αλλάζει

  δεν είσαι Εσύ*

  Ούτε ο Εαυτός σου*

  Γιατί ο Εαυτός σου είναι σταθερός από Πάντα*

  Αυτό που αλλάζει είναι η Ιδέα

  που έχεις

  για τον Εαυτό σου*

  Η Ιδέα που έχεις για Εσένα*  Σε αυτήν την Μεταβλητή Περίοδο

  που τα πάντα έρχονται και παρέρχονται,

  που τα πάντα κινούνται με ταχύτητες φωτός

  που Αλλάζει ο τρόπος 

  που έβλεπες την Ζωή σου

  εσένα και τους άλλους,

  που απομακρύνεσαι από ανθρώπους

  που νόμιζες στην ζωή σου σημαντικούς,

  κι έρχεσαι κοντά με άλλους

  καινούργιους ανθρώπους 

  που είναι πιο κοντά

  στην Νέα Ιδέα που έχεις για την Ζωή,

  για την Ύπαρξη σου, για Σένα,

  σε αυτήν την Περίοδο,

  την Ερμίσια κι Ερμητική κι Ορμητική,

  την Μεταβλητή,

  εσύ πάρε το χρόνο σου

  και δες

  παρατήρησε, αφουγκράσου,

  πού σε πάει αυτό το Νέο Κύμα*

  Τι γεγονότα έρχονται στην ζωή σου*

  Ποιοι άνθρωποι*

  Τι σου λένε*

  Τι τους λες*

  Παρατήρησε τι Θέλεις*

  Τι δεν θέλεις*  Με έκπληξη ίσως δεις

  πως πράγματα και καταστάσεις

  που σε γεμίζανε παλιά

  τώρα δεν συγκινούνε με τον ίδιο τρόπο*

  Και δεν είναι ότι αλλάζουν τα συναισθήματα σου*

  Όχι*

  Είναι κάτι πολύ πιο βαθύ αυτό που αλλάζει*

  Είναι η ίδια η Κατάσταση της Ύπαρξης σου*

  Αυτή Αλλάζει*

  Έχει ήδη Αλλάξει*

  Κι αυτό όπως είπαμε και παραπάνω

  μπορεί να σου φέρνει κάποιον εκνευρισμό*

  Είναι ο Εκνευρισμός της Προσαρμογής*

  Της Προσαρμογής στο Καινούργιο*

  Στο Νέο*

  Στην Νέα Κατάσταση*

  Είναι ο Εκνευρισμός του ''Παλιού Εαυτού''

  που αντιστέκεται,

  που δεν θέλει να του στερήσουν την Αρχηγεία*


  Δώσε Χώρο*

  Πάρε Χώρο*

  Μην Βιάζεσαι*

  Σεβάσου αυτήν την Υπέροχη Αλλαγή

  που Συμβαίνει μέσα σου*

  Παρατήρησε Την*

  Σεβάσου και την Αλλαγή που συμβαίνει

  στους Άλλους*

  Δώσε τους Χώρο*

  Και Χρόνο*

  Δεν είσαι πια ο ίδιος Άνθρωπος*

  Ούτε και οι άλλοι γύρω σου*

  Απόλαυσε αυτήν την ΘΕΌΣΤΑΛΤΗ ΑΛΛΑΓΗ*

  Απόλαυσε αυτήν την Υπέροχη Νέα Συμπόρευση σου

  με τους Ανθρώπους*

  Θυμούμενος πάντα

  πως το Ταξίδι σου

  έχει πολλές μοναχικές στιγμές*

  Που ίσως χάρη σε αυτές

  να μπορείς τώρα να απολαμβάνεις

  την Αλλαγή σου*

  Την Άλλη Γη σου*  Και θυμήσου*

  Μέσα σε όλα όσα Μεταβάλλονται

  το Μόνο που μπορεί να είναι

  η Απόλυτη Σταθερά σου

  είναι το Τώρα*

  Και η Αφοσίωση σου 

  στον Δρόμο της Αυτοπραγμάτωσης*

  Δηλαδή της Ελευθερίας*

  Τίποτα Άλλο* _


  Κοκκινοσκουφίτσα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. (Κοκκινοσκουφίτσα αυτό για σένα με πολύ αγάπη)

   Σε κάποια συνέντευξη ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον διάσημο ερευνητή σε θέματα ιατρικής StephenGlenn, πού όφειλε την ικανότητα και δημιουργικότητά του και ποια νόμιζε ότι ήταν η αιτία που του έδινε το προνόμιο αυτό να είναι τόσο δημιουργικός και να υπερέχει από τον μέσο άνθρωπο.

   Ο ερευνητής απάντησε ότι, κατά τη γνώμη του, όλα αυτά προέρχονται από την εμπειρία που είχε με τη μητέρα του, όταν ήταν δύο χρονών. Είχε προσπαθήσει, είπε, να βγάλει το μπουκάλι με το γάλα απ’ το ψυγείο . Γλίστρησε όμως από τα χέρια του και χύθηκε στο πάτωμα, χωρίς ευτυχώς να σπάσει, σχηματίζοντας ένα πραγματικό ποτάμι. Η μητέρα του αντί να του βάλει τις φωνές ή να του κάνει κήρυγμα του είπε:

   -Stephen, τι μεγάλο και θαυμάσιο θέαμα δημιούργησες! Σπάνια έχω δει μια λίμνη από γάλα. Τώρα πια η ζημιά έγινε. Θέλεις να παίξουμε πρώτα και μετά να καθαρίσουμε το πάτωμα;

   Δέχτηκα. Ύστερα από λίγα λεπτά η μητέρα μου μού είπε:

   -Stephen, κάθε φορά που θα συμβαίνει κάτι παρόμοιο, θα φροντίζεις να καθαρίζεις το πάτωμα και να βάζεις τα πράγματα στη θέση τους. Πώς θέλεις τώρα να καθαρίσουμε το πάτωμα; Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα σφουγγάρι, μια πετσέτα ή μια σφουγγαρίστρα. Τι προτιμάς;

   Επέλεξα το σφουγγάρι και καθαρίσαμε μαζί το χυμένο γάλα. Αφού τελειώσαμε, η μητέρα μου συνέχισε:

   -Όπως είδες, Stephen, υπήρξε μια αποτυχημένη προσπάθεια να πάρεις το μπουκάλι με το γάλα από το ψυγείο. Πάμε τώρα στην αυλή να το γεμίσουμε νερό από τη βρύση και να δούμε πώς μπορείς να το μεταφέρεις, χωρίς να σου πέσει.

   Έμαθα ότι, αν έπιανα το μπουκάλι με τα δυο μου χέρια από το επάνω μέρος, κοντά στο στόμιο, θα μπορούσα να το μεταφέρω χωρίς να μου πέσει. Τι υπέροχο μάθημα! Και ο διακεκριμένος επιστήμονας τόνισε:

   «Εκείνη τη στιγμή διδάχθηκα ότι δεν πρέπει να φοβάμαι να κάνω λάθη. Αντιθέτως κατάλαβα ότι κάθε λάθος είναι μια ευκαιρία για να μάθω νέα πράγματα. Αυτή είναι η φύση των επιστημονικών πραγμάτων. Ακόμη κι αν το πείραμα δεν «δουλέψει», συνήθως μαθαίνουμε κάτι από αυτό.
   ΔΑΦΝΗ

   Διαγραφή
 5. Πολύτιμο, Δάφνη! Σ' ευχαριστώ και σε φιλώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Καλό μεσημέρι αγνή ψυχή!
  ΔΑΦΝΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αφήστε το σχόλιό σας
Φίλοι του ιστολογίου, παρακαλώ να κάνετε ελεύθερα τον σχολιασμό σας, αλλά να απέχετε από ύβρεις και προσβολές προσώπων, καθώς και να χρησιμοποιείτε την Ελληνική γλώσσα και γραφή (όχι greeklish). Προσβλητικά και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται. Επίσης διαγράφονται spam και διαφημίσεις άλλων ιστολογίων, αλλά και κάθε άλλο σχόλιο που δεν συνάδει με το ύφος και το ήθος που ορίζει ο δημιουργός και διαχειριστής του ιστολογίου.

Τα σχόλια ελέγχονται πριν δημοσιευθούν.


.