Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

Tα Δελφικά Παραγγέλματα (ερμηνεία)   Τα περίφημα Δελφικά Παραγγέλματα ήταν λιτά αποφθέγματα ελαχίστων λέξεων και ανήκαν στους επτά σοφούς της αρχαιότητας: Τον Θαλή τον Μιλήσιο, τον Πιττακό τον Μυτιληναίο, τον Βία τον Πρηνεύ, τον Σόλωνα τον Αθηναίο, τον Κλεόβουλο τον Ρόδιο, τον Περίανδρο τον Κορίνθιο και τον Χίλωνα τον Λακεδαιμόνιο. Ήταν χαραγμένα στον πρόσθιο τοίχο του Πρόναου ή επί των παραστάδων της πύλης του μεγάλου ναού ή επί του υπέρθυρου ή επί των πολλών στηλών ήταν περιμετρικά του ναού.

Ο θαυμασμός των αρχαίων Ελλήνων για τα ανηρτημένα αυτά αποφθέγματα στο Μαντείο των Δελφών ήταν τόσο μεγάλος, ώστε ο λυρικός ποιητής Πίνδαρος (522 π.Χ.) να θεωρεί τους επτά σοφούς, γιους του Ήλιου, που με την ακτινοβολία τους φώτιζαν και καθοδηγούσαν τον άνθρωπο στην οδό της αρετής.

1. *ΕΠΟΥ ΘΕΩ* . Να ακολουθούμε τον Θεό . 
2. *ΘΕΟΥΣ ΣΕΒΟΥ* . Να σεβόμαστε τους θεούς .
3. *ΓΟΝΕΙΣ ΑΙΔΟΥ* : Να σεβόμαστε τους γονείς μας .
4. *ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΑΙΔΟΥ* . Να σεβόμαστε τους μεγαλύτερους .
5. *ΙΚΕΤΑΣ ΑΙΔΟΥ* . Να σεβόμαστε αυτούς που μας ικετεύουνε .
6. *ΣΕΑΥΤΟΝ ΑΙΔΟΥ* . Να σεβόμαστε τον εαυτό μας .
7. *ΦΟΝΟΥ ΑΠΕΧΟΥ* . Να μη φονεύουμε .
8. *ΟΡΚΩ ΜΗ ΧΡΩ* . Να μην ορκιζόμαστε (να είμαστε αξιόπιστοι χωρίς να ορκιζόμαστε σε Θεούς)

.
9. *ΟΥΣ ΤΡΕΦΕΙΣ, ΑΓΑΠΑ* . Να αγαπάμε αυτούς που τρέφουμε (παιδιά μας και γενικά την οικογένειά μας) .
10. *ΕΣΤΙΑΝ ΤΙΜΑ* . Να τιμάμε το σπίτι μας .
11. *ΓΑΜΟΥΣ ΚΡΑΤΕΙ* . Να σεβόμαστε (διαφυλάτουμε) τον γάμο μας .
12. *ΓΑΜΕΙΝ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΓΝΩΘΙ* . Να παντρεύομαστε την κατάλληλη στιγμή .
13. *ΕΞ ΕΥΓΕΝΩΝ ΓΕΝΝΑ* . Να προσπαθούμε να συγγενεύσουμε με καλούς ανθρώπους .
14. *Ο ΜΕΛΛΕΙΣ ΔΟΣ* . Να δίνουμε φροντίδα (αγάπη) σε όσους νοιαζόμαστε .
15. *ΗΤΤΩ ΥΠΕΡ ΔΙΚΑΙΟΥ* να μαχόμαστε (ή να καταβαλλόμαστε) για το δίκαιο , το καλό, το σωστό, το χρήσιμο .
16. *ΦΡΟΝΕΙ ΘΝΗΤΑ* . Να σκεφτόμαστε όπως αρμόζει σε θνητούς (όχι ως Θεοί) .
17. *ΕΥ ΠΑΣΧΕ ΘΝΗΤΟΣ* . Να υπομένουμε ότι συμβεί ως θνητοί .
18. *ΑΡΧΕ ΣΕΑΥΤΟΥ* . Να κυριαρχούμε (επιβαλλόμαστε) του εαυτού μας  (αυτοπειθαρχία) .
19. *ΘΥΜΟΥ ΚΡΑΤΕΙ* : Να συγκρατούμε το θυμό μας .
20. *ΟΜΙΛΕΙ ΠΡΑΩΣ* . Να ομιλούμε με πραότητα (ηρεμία) .
21. *ΗΔΟΝΗΣ ΚΡΑΤΕΙΝ* . Να είμαστε εγκρατείς (όχι ηδονολάτρες) .
22. *ΓΛΩΤΤΑΝ ΙΣΧΕ* . Nα συγκρατούμε την γλώσσα μας .
23. *ΓΛΥΤΤΗΣ ΑΡΧΕ* . Να κυριαρχούμε στην γλώσσα μας .
24. *ΜΗ ΘΡΑΣΥΝΟΥ* . Μην είμαστε θρασείς .
25. *ΑΡΡΗΤΑ ΜΗ ΛΕΓΕ* . Μην αποκαλύπτουμε μυστικά .
26. *ΛΕΓΕ ΕΙΔΩΣ* . : Να λέμε ότι γνωρίζουμε (να διακρίνουμε που θα μιλάμε).
27. *ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΡΑΤΕΙ* .Να ελέγχουμε ότι βλέπουμε .
28. *ΠΙΝΩΝ ΑΡΜΟΖΕΣ* . Όταν πίνουμε να είμαστε συγκρατημένοι .
29. *ΑΚΟΥΣΑΣ ΝΟΕΙ* . Να κατανοούμε αφού ακούσουμε (να αντιλαμβανόμαστε με τα μάτια του νου) .
30. *ΦΡΟΝΗΣΙΝ ΑΣΚΕΙ* . να καλλιεργούμε την σκέψη , νου μυαλό....
31. *ΜΕΛΕΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝ* . Να μελετάμε τα πάντα .
32. *ΒΟΥΛΕΥΟΥ ΧΡΟΝΩ* . Να σκεπτόμαστε τα χρήσιμα .
33. *ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΤΕ* . Να πράττουμε με επίγνωση (μετά λογικού γνώση) . Να πράττουμε με αυτογνωσία .
34. *ΠΑΣΙ ΔΙΑΛΕΓΟΥ*. Να συνδιαλεγόμαστε με όλους .
35. *ΑΚΟΥΕ ΠΑΝΤΑ* . Να ακούμε τα πάντα .
36. *ΑΚΟΥΩΝ ΟΡΑ* . Όταν ακούμε βλέπουμε .
37.
 *ΔΟΞΑΝ ΔΙΩΚΕ* . Να επιδιώκουμε (την δόξα ή) να γνωρίζουμε και άλλες γνώμες . 38. *ΔΟΞΑΝ ΜΗ ΛΕΙΠΕ* . Να μην υποτιμούμε την δόξα .
39. *ΚΑΛΟΝ ΤΟ ΛΕΓΕ* . Να λέμε το ορθό, το δίκαιο, την αλήθεια .
40. *ΕΥΛΟΓΕΙ ΠΑΝΤΑΣ* Να λέμε καλά λόγια για όλους .
41. *ΟΣΙΑ ΚΡΙΝΕ* .  Να κρίνουμε με αγιότητα .
42. *ΕΥΓΕΝΕΙΑΝ ΑΣΚΕΙ* . Να είμαστε ευγενείς ή να έχουμε ευγενική ψυχή) .
43. *ΦΙΛΟΦΡΟΝΕΙ ΠΑΣΙΝ* . Να αγαπάμε τους πάντες (ανθρώπους) και τα πάντα .
44. *ΕΥΠΡΟΣΗΓΟΡΟΣ ΓΙΝΟΥ* . Να είμαστε  ευπροσήγοροι (παρηγορητικοί) .
45. *ΕΥΦΗΜΟΣ ΙΣΘΙ* . Να έχουμε καλή φήμη .
46. *ΕΥΦΗΜΙΑΝ ΑΣΚΕΙ* . Να χρησιμοποιούμε την καλή μας φήμη (προκειμένου να επηρεάσουμε καταστάσεις) .
47. *ΦΥΛΑΚΗΝ ΠΡΟΣΕΧΕ* Να είμαστε σε εγρήγορση (να μην εφησυχαζόμαστε , να είμαστε σε επιφυλακή) .
48. *ΟΜΟΙΟΙΣ ΧΡΩ* . Να συναναστρεφόμαστε με τους όμοιους μας .
49. *ΟΡΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ* Να κοιτάμε (προνοούμε) το μέλλον μας .
50. *ΥΒΡΙΝ ΜΙΣΕΙ* . Να μισούμε την ύβρη .
51. *ΕΥΧΟΥ ΔΥΝΑΤΑ* . Να ευχόμαστε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας (αληθινά) .
52. *ΧΡΗΣΜΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΕ* . Να εκτιμούμε τους χρησμούς .
53. *ΦΙΛΟΙΣ ΒΟΗΘΕΙ* . Να βοηθάμε τους φίλους (αυτούς που αγαπάμε) .
54. *ΦΙΛΙΑΝ ΑΓΑΠΑ* . Να αγαπάμε την φιλία (γενικά να επιδιώκουμε να αγαπάμε) .
55. *ΦΙΛΟΙΣ ΕΥΝΟΕΙ* . Να ευνοούμε (βοηθάμε) τους φίλους (ή να ευνοούμε τις προσπάθειες αυτών που αγαπάμε) .
56. *ΦΙΛΙΑΝ ΦΥΛΑΤΤΕ* . Να φυλάττουμε (ή να διαφυλάτουμε την αγάπη που έχουμε)  τη φιλία .
57. *ΦΙΛΩ ΧΑΡΙΖΟΥ* . Να είμαστε πάντα διαθέσιμοι στους φίλους μας (ή σε αυτούς που αγαπάμε) .
58. *ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΔΙΔΑΣΚΕ* . Να διδάσκεις τους νεότερους (να μεταδίδουμε την γνώση στους νεότερους) .
59. *ΥΙΟΥΣ ΠΑΙΔΕΥΕ* . Να εκπαιδεύουμε (μορφώνουμε) τους γιους (παιδιά) μας .
60. *ΣΟΦΙΑΝ ΖΗΤΕΙ* . Να αναζητούμε την σοφία ή να είμαστε φιλομαθείς (φίλοι της σοφίας) .
61. *ΜΑΝΘΑΝΩΝ ΜΗ ΚΑΜΝΕ* . Να μην κουραζόμαστε να μαθαίνουμε .
62. *ΓΝΩΘΙ ΜΑΘΩΝ* . Να γνωρίζουμε αφού μάθουμε (να αποκτάς γνώση , να γνωρίζεις από τις εμπειρίες) .
63. *ΣΟΦΟΙΣ ΧΡΩ* . Να συναναστρεφόμαστε με σοφούς ή να χρησιμοποιούμε την σοφία τους .
64. *ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΓΙΝΟΥ* . Να γίνουμε φιλόσοφοι (ή αγαπάμε την σοφία) .
65. *ΣΑΥΤΟΝ ΙΣΘΙ* . Να μην χάνουμε τον εαυτό μας  (να είμαστε ο εαυτός μας, να μην υποκρινόμαστε) .
66. *ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ* . Να γνωρίζουμε τον εαυτό μας (πρώτα) .
67. *ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΤΕΧΟΥ* . Να προσηλωνόμαστε στην εκπαίδευσή μας και να υπομένουμε τις δυσκολίες της  .
68. *ΗΘΟΣ ΔΟΚΙΜΑΖΕ* . Να επιδοκιμάζεις το ήθος .
69. *ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ* . Να ασκούμε ή να χρησιμοποιούμε την τέχνη .
70. *ΕΥΕΡΓΕΣΙΑΣ ΤΙΜΑ* . Να εκτιμούμε (τιμούμε) το καλό (ή τις ευεργεσίες) που μας δίδονται .
71. *ΑΓΑΘΟΥΣ ΤΙΜΑ* . Να τιμούμε τους αγαθούς (τις καλές πράξεις των άλλων) .
72. *ΕΠΑΙΝΕΙ ΑΡΕΤΗΝ* . Να επαινούμε την αρετή (ή τον ενάρετο) .
73. *ΤΥΧΗΝ ΝΟΜΙΖΕ* Να έχουμε κατά νου *το τυχαίο* που θα συμβεί (πρόληψη) .
74. *ΤΥΧΗ ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΕ* . Να μην πιστεύουμε στην τύχη ( στα τυχερά παιχνίδια) ή να μην γινόμαστε τυχοδιώκτες .
75. *ΤΥΧΗΝ ΣΤΕΡΓΕ* . Να συμφωνούμε (αποδεχόμαστε)  με την ειμαρμένη μας (τα μοιραία γεγονότα-ατυχίες της ζωής μας) .
76. *ΕΓΓΥΗΝ ΦΕΥΓΕ* . Να αποφεύγουμε να εγγυόμαστε για κάποιον ή για κάτι .
77. *ΧΑΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΙ* . Να κάνουμε χάρες .
78. *ΕΥΤΥΧΙΑΝ ΕΥΧΟΥ* . Να ευχόμαστε ευτυχία .
79. *ΟΝΕΙΔΟΣ ΕΧΘΑΙΡΕ* . Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό .
80. *ΥΒΡΙΝ ΑΜΥΝΟΥ* . Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη .
81. *ΛΕΓΕ ΠΡΑΤΤΕ ΔΙΚΑΙΑ* : Να πράττουμε δίκαια (στα έργα μας) .
82. *ΚΡΙΝΕ ΔΙΚΑΙΑ* . Να κρίνουμε δίκαια ή να είμαστε δίκαιοι στην κριτική μας .
83. *ΑΔΙΚΕΙΝ ΜΙΣΕΙ* . Να μισούμε την αδικία .
84. *ΚΡΙΤΗΝ ΓΝΩΘΙ* . Να γνωρίζουμε τον κριτή μας .
85. *ΑΔΩΡΟΔΟΚΗΤΟΣ ΔΙΚΑΖΕ* . Να δικάζουμε χωρίς δωροδοκία .
86. *ΑΙΤΙΩ ΠΑΡΟΝΤΑ* . Να αιτιολογούμε όσα μας συμβαίνουν .
87. *ΥΙΟΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΘΑΡΡΕΙ* . Μην αποκαρδιώνουμε τα παιδιά μας .
88. *ΚΟΙΝΟΣ ΓΙΝΟΥ* . Να είμαστε κοινωνικοί (όχι απομονωμένοι) .
89. *ΑΠΟΚΡΙΝΟΥ ΕΝ ΚΑΙΡΩ* . Να αποκρινόμαστε τον κατάλληλο καιρό .
90. *ΠΡΑΤΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΣ* . Να πράττουμε με σιγουριά (δίχως αμφιβολίες) .
91. *ΕΛΠΙΔΑ ΑΙΝΕΙ* . Να δοξάζεις την ελπίδα (να μην απογοητευόμαστε ή να μην χάνουμε την ελπίδα μας) .
92. *ΤΩ ΒΙΩ ΜΑΧΟΥ* . Να μαχόμαστε (αγωνιζόμαστε) για τη ζωή .
93. *ΑΤΥΧΟΥΝΤΙ ΣΥΝΑΧΘΟΥ* . Να συμπάσχουμε με το δυστυχή .
94. *ΧΡΟΝΟΥ ΦΕΙΔΟΥ* . Να εκμεταλλεύομαστε τον χρόνο μας .
95. *ΠΕΡΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΜΗ ΑΠΟΔΕΙΛΙΩΝ* . Μη διστάζουμε να τελειώνουμε ότι αρχίζουμε .
96. *ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΣΥΝΤΟΜΩΣ* . Να πληρώνουμε (τελειώνουμε) αμέσως ή χωρίς αναβολή .
97. *ΚΑΙΡΟΝ ΠΡΟΣΔΕΧΟΥ* . Να δεχόμαστε τον χρόνο .
98. *ΓΗΡΑΣ ΠΡΟΣΔΕΧΟΥ* . Να αποδεχόμαστε το γήρας .
99. *ΑΜΑΡΤΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΟΕΙ* . Να μετανοούμε για τις ανομίες, λάθη, αμαρτίες μας (ή όταν σφάλλουμε , να μετανοούμε) .
100. *ΕΡΙΝ ΜΙΣΕΙ* . Να μισούμε  την έριδα (φιλονικία) .
101. *ΟΜΟΝΟΙΑΝ ΔΙΩΚΕ* . Να επιδιώκουμε την ομόνοια (ειρήνη , ομοψυχία) .
102. *ΒΙΑΣ ΜΗ ΕΧΟΥ* . Να μην έχουμε  βία (να αποφεύγουμε να είμαστε βίαιοι) .
103. *ΒΙΑΝ ΜΗΔΕΝ ΠΡΑΤΤΕΙΝ* . Να μη κάνουμε τίποτα με βία .
104. *ΝΟΜΩ ΠΕΙΘΟΥ* . Να πειθαρχούμε στο Νόμο ή να είμαστε νομοταγείς .
105. *ΤΟ ΚΡΑΤΟΥΝ ΦΟΒΟΥ* . Να φοβόμαστε τον ανώτερο (ή τον άρχοντα) .
106. *ΘΝΗΣΚΕ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ* . Να πεθαίνουμε για την πατρίδα .
107. *ΕΧΘΡΟΥΣ ΑΜΥΝΟΥ* . Να προφυλασσόμαστε από τους εχθρούς μας (ή να αμυνόμαστε  πάντα από τους εχθρούς μας) .
108. *ΕΠΙ ΡΩΜΗ ΜΗ ΚΑΥΧΩ* . Να μην καυχιόμαστε για τη δύναμή μας .
109. *ΜΗ ΑΡΧΕ ΥΒΡΙΖΕΙΝ* . Να μην κυριαρχούμε με αλαζονεία .
110. *ΛΑΒΩΝ ΑΠΟΔΟΣ*. Όταν λαμβάνουμε να δίνουμε .
111. *ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΓΙΝΟΥ* . Να είμαστε ευγνώμων .
112. *ΠΡΟΝΟΙΑΝ ΤΙΜΑ* . Να εκτιμούμε την βοήθεια από όπου και αν προέρχεται (να μην είμαστε αχάριστοι) .
113. *ΥΦΟΡΩ ΜΗΔΕΝΑ* . Κανέναν να μην βλέπουμε με καχυποψία .
114. *ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΑΠΕΧΟΥ* . Να απέχουμε από κακίες, δολοπλοκίες (αλλότρια) .
115. *ΨΕΓΕ ΜΗΔΕΝΑ* . Να μην κατηγορούμε (κακολογούμε, κατακρίνουμε) κανένα.
116. *ΔΙΑΒΟΛΗΝ ΜΙΣEI* . Να μισούμε τη διαβολή (να μην βάζουμε λόγια) .
117. *ΦΘΟΝΕΙ ΜΗΔΕΝΙ* . Κανέναν μην φθονούμε ή ζηλεύουμε .
118. *ΑΠΕΧΘΕΙΑΝ ΦΕΥΓΕ* . Να αποφεύγεις την απέχθεια (κακία) .
119. *ΕΧΘΡΑΣ ΔΙΑΛΥΕ* . Να διαλύουμε τις έχθρες .
120. *ΚΑΚΙΑΝ ΜΙΣΕΙ * . Να μισούμε (αποφεύγουμε) την κακία .
121. *ΚΑΚΙΑΣ ΑΠΕΧΟΥ* . Να απέχουμε από την κακία .
122. *ΔΟΛΟΝ ΦΟΒΟΥ* . Να φοβόμαστε το δόλο (τις δολοπλοκίες) .
123. *ΑΠΟΝΤΙ ΜΗ ΜΑΧΟΥ* . Να μην μαχόμαστε (μην κακολογούμε) αυτόν που είναι απών .
124. *ΠΛΟΥΤΕΙ ΔΙΚΑΙΩΣ* . Να πλουτίζουμε δίκαια (με δίκαιο τρόπο) .
125. *ΔΙΚΑΙΩΣ ΚΤΩ* . Να αποκτούμε τίμια (δίκαια) .
126. *ΠΟΝΕΙ ΜΕΤ' ΕΥΚΛΕΙΑΣ* . Να κοπιάζουμε δίκαια .
127. *ΠΛΟΥΤΩ ΑΠΟΣΤΕΙ* . Να αποστασιοποιούμαστε από τον πλούτο (μην έχουμε «θεό» τον πλούτο) .
128. *ΧΡΩ ΧΡΗΜΑΣΙ* . Να χρησιμοποιούμε τα χρήματά μας .
129. *ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΡΧΟΥ* . Να ελέγχουμε τις δαπάνες μας (έξοδα) .
130. *ΕΧΩΝ ΧΑΡΙΖΟΥ* . Όταν έχουμε, να χαρίζουμε .
131. *ΧΑΡΙΖΟΥ ΕΥΛΑΒΩΣ* . Λογικά  να χαρίζουμε .
132. *ΚΤΩΜΕΝΟΣ ΗΔΟΥ* . Να ευχαριστιόμαστε με αυτά που αποκτάμε (να μην είμαστε άπληστοι ή να είμαστε αυτάρκεις) .
133. *ΕΡΓΑΖΟΥ ΚΤΗΤΑ* . Να κοπιάζουμε  για πράγματα άξια κτήσης .
134. *ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ* . Κάθε τι που έχει Μέτρο είναι Άριστο δηλαδή το καλύτερο .
135. *ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ* . Τίποτα να μην είναι υπερβολικό .
136. *ΕΥΣΕΒΕΙΑΝ ΦΥΛΑΤΤΕ* . Να είμαστε ευσεβείς .
137. *ΑΙΣΧΥΝΗΝ ΣΕΒΟΥ* . Να σεβόμαστε την εντροπή (δηλαδή αυτούς που ντρέπονται) .
138. *ΚΙΝΔΥΝΕΥΕ ΦΡΟΝΥΜΩΣ* . Με σύνεση και λογική να κινδυνεύουμε (να ρισκάρουμε την ζωή μας με λογική)
139. *ΜΗ ΕΠΙ ΠΑΝΤΙ ΛΥΠΟΥ* . Να μην λυπόμαστε για το κάθε τι .
140. *ΑΛΥΠΩΣ ΒΙΟΥ* . Να επιδιώκουμε να ζούμε χωρίς λύπες .
141. *ΤΕΛΕΥΤΩΝ ΑΛΥΠΟΣ* . Να πεθαίνουμε χωρίς λύπη .
142. *ΙΔΙΑ ΦΥΛΑΤΤΕ* . Να προστατεύουμε τα δικά μας (ότι μας ανήκει) .
143. *ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΘΗΡΩ* . Να κυνηγάμε το καλό μας .
144. *ΣΕΑΥΤΟΝ ΕΥ ΠΟΙΕΙ* . Να ευεργετούμε τον εαυτό μας (ή να κάνουμε ότι καλύτερο για τον εαυτό μας) .
145. *ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ* . Να στεφανώνουμε τους προγόνους μας (να τιμούμε τους προγόνους) .
146. *ΕΠΙ ΝΕΚΡΩ ΜΗ ΓΕΛΑ* . Να μην περιγελάμε (κοροϊδεύουμε) τους νεκρούς .
147. *ΕΠΑΓΓΕΛΟΥ ΜΗΔΕΝΙ* . Μη διατάζουμε κανένα .
148. *ΠΑΙΣ ΩΝ ΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΘΙ , ΗΒΩΝ ΕΓΚΡΑΤΗΣ , ΜΕΣΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ , ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΣΟΦΟΣ* . Παιδί να είμαστε κόσμιοι , έφηβοι εγκρατείς , άνδρες δίκαιοι , γέροντες σοφοί .

Τα παραγγέλματα αυτά όπως οι επισκέπτες της αρχαιότητας αντίκριζαν στους Δελφούς: Παράθεση Δελφικών παραγγελμάτων: www.delphi.gr/ViewShopStaticPage.aspx?ValueId=1932


(πρόλογος: http://www.delphi.gr μετάφραση: http://www.metron-ariston.gr)
  Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
(Ευχαριστώ την ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ για την υπόδειξη της ανάρτησης)

8 σχόλια:

 1. Καλημέρα σε όλους!
  Εμείς σε ευχαριστούμε ΛΥΚΙΕ (καθώς και όλη την παρέα) για τα άρθρα και την μεταλαμπάδευση της γνώσης. Δανάη ήδη παρήγγειλα 2 βιβλία απ αυτά που συζητήσατε με τον Λυκιο για τον Πυθαγόρα (για την μυστική διδασκαλία του) και όπως βλέπετε οι γνώσεις και οι καλές ιδέες κυκλοφορούν και πρέπει να κυκλοφορούν και μπράβο μας. Οσο για την μυθολογία και την αποκωδικοποίησή της κάπου διάβασα για το ακόλουθο βιβλίο όμως ΔΕΝ γνωρίζω κατά πόσο είναι έγκυρο: (Νικόλας Μαργιωρής) Αποσυμβολισμός της Ελληνικής μυθολογίας.

  καλό σας Σαββατοκύριακο
  ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλησπέρα ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ,
  σχετικά με το βιβλίο του Μαργιωρή που ανέφερες, δεν το έχω διαβάσει. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι καλό να το διαβάσεις διότι κάτι καινούριο θα πάρεις σίγουρα. Ο αποσυμβολισμός της Ελληνικής Μυθολογίας, δεν είναι κάτι που εξαντλείται σε ένα (εμπορικό) βιβλίο. Είναι το αντικείμενο ολόκληρων σχολών και στοών. Επίσης η αποκωδικοποίηση γίνεται σε πολλά επίπεδα, ανάλογα την μύηση του μελετητή. Πάντως η προσέγγιση του Μαργιωρή φαίνεται Πυθαγορική (Ομακοείο Αθηνών).
  Έτσι λοιπόν, «εγκυρότητα» στην αποκωδικοποίηση της Μυθολογίας, δεν μπορεί να υπάρξει για κανένα βιβλίο. Είπαμε, μέρος της αλήθειας υπάρχει «παντού». Ολόκληρη, πουθενά!
  ΛΥΚΙΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα κι ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση και το σχόλιό σου.
   Καταλαβαίνω πως το θέμα είναι ανεξάντλητο αλλά όπως λες κι εσύ, απο κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε (ιδιαίτερα με την δυσκολία που έχω να βρω τα βιβλία του Ι. Πασσά)!
   καλή δύναμη
   ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ

   Διαγραφή
  2. Καλημέρα ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ μου!
   ο Ιωάννης Πασσάς συνέγραψε και εξέδωσε την γνωστή "εγκυκλοπαίδεια του Ηλίου". Πρόκειται για την αξιολογότερη εγκυκλοπαίδεια που υπάρχει στα ελληνικά, με απίστευτες αναφορές και αλήθειες που στην πορεία φρόντησαν "κάποιοι" να εξαφανήσουν και από τις μεταγενέστερες εκδόσεις, αλλά και από επόμενες εκδόσεις ελληνικών εγκυκλοπαιδειών (Παπυρος, κτλ)! Γι' αυτό όποιος βρεί την πρώτη έκδοση αυτής της εγκυκλοπαίδειας (σε παλαιοπωλεία) του 1948, ας τη διαφυλάξει ως ανεκτίμητο θησαυρό... Σπουδαία βιβλία ου επίσης "Τα Ορφικά", "Το έγκλημα της επιστήμης" και "Η αληθινή Πορϊστορία". Πρόκειται για εκδόσεις του "ΗΛΙΟΥ" αλλά νομίζω μπορεί κανείς να τα βρεί (επανεκδόσεις), στο βιβλιοπωλείο "Νέα Θέσις" αλλά και του "Γεωργιάδη".
   ΛΥΚΙΟΣ.

   Διαγραφή
  3. Και πάλι ευχαριστώ ΛΥΚΙΕ. Είσαι η…"Δομή" μου φαίνεται…(αν θυμάσαι την ξακουστή της διαφήμιση). Την επόμενη φορά που θα είμαι Ελλάδα θα πρέπει να κάνω την βόλτα μου στο κέντρο.
   Εμείς εδώ στεγνώνουμε (την στιγμή που εσείς καίγεστε δυστυχώς) από τις φοβερές πλημμύρες / καταιγίδες που μας προέκυψαν καλοκαιριάτικα. ΚΑΛΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ σε όλους μας παιδιά.
   ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ

   Διαγραφή
  4. ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ μου να είσαι πάντα καλά! Καλό κουράγιο σε όλους μας λοιπόν!
   ΛΥΚΙΟΣ.

   Διαγραφή
 3. καλησπερα Λυκιε και Ανδρομεδα.
  τωρα ειδα την αναρτηση και εγραψα
  βεβαιως και χαρηκα με το e-mail ωραια σοφα λογια
  χαιρομαι που βοηθησα σε κατι Ανδρομεδα, οσο για το βι
  βλιο που προτεινεις θα το ψαξω, ευχαριστω και τον Δασκαλο μας Λυκιο.
  σας αφηνω τωρα (δουλεια) να μην χαθουμε, με κανει καλο η παρεα

  Δαναη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Να είσαι πάντα καλά Δανάη. Η ερμηνεία των Δελφικών Παραγγελμάτων που παρατείθεται σε αυτή την ανάρτηση, είναι καλύτερη από την δική μου απόδοση που σου έστειλα Δανάη. Δέξου αυτή την εκδοχή.
  "Δάσκαλος" δεν είμαι. Φίλος, μπορεί!
  ΛΥΚΙΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αφήστε το σχόλιό σας
Φίλοι του ιστολογίου, παρακαλώ να κάνετε ελεύθερα τον σχολιασμό σας, αλλά να απέχετε από ύβρεις και προσβολές προσώπων, καθώς και να χρησιμοποιείτε την Ελληνική γλώσσα και γραφή (όχι greeklish). Προσβλητικά και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται. Επίσης διαγράφονται spam και διαφημίσεις άλλων ιστολογίων, αλλά και κάθε άλλο σχόλιο που δεν συνάδει με το ύφος και το ήθος που ορίζει ο δημιουργός και διαχειριστής του ιστολογίου.

Τα σχόλια ελέγχονται πριν δημοσιευθούν.


.